Aşure Gününde Hangi İbadetler Yapılır?

Yorum bırakın

Aşure gününüz mübarek olsun

Es-selâmü aleyküm kardeşlerim..

Aşure günü adeta bir ganimet günü. Yüce Rabbimiz bizleri bu kıymetli günü O’nun rızasını umarak en güzel şekilde geçirenlerden,affa mazhar olanlardan, rızasını kazananlardan, duası müstecab olanlardan ve bu ganimetten nasiplenenlerden eylesin.  Amin..

Buyurun beraberce Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Günyet’üt Tâlibin adlı kitabında hadis kaynaklı yer alan  bazı bilgilere göz atalım ve bu kıymetli günde yapmamız gerekenleri öğrenelim:

  Aşure günü oruç tutanlara Allahu Teâlâ bol sevap hazırlamıştır. Aşure günü oruç tutanların günahları silinecek, hataları atılacaktır..

Bir kimse aşure günü gözlerine sürme çekerse sene boyunca göz ağrısı görmez.  (Not: Peygamber (s.a.v) Efendimiz süs için değil, şifa için gece gözlerine sürme çeker sabah da yıkarmış. Sürme çekmenin sünnet üzere olan şekli budur.)

Bir kimse aşure günü bir hastayı ziyaret ederse Adem (a.s)’ın oğlunu ziyaret etmiş gibi sevap alır.

Aşure günü birine bir içimlik su veren kimse, göz açıp kapayacak zaman dahi Allah’a asi olmamış gibi olur..

Bir kimse aşure günü gusül abdesti alırsa ölüm hastalığı hariç hiç hasta olmaz..

Bir kimse aşure günü oruçlu bir mümine iftar ziyafeti verir ise, Muhammed ümmetinin tümüne iftar ziyafeti vermiş ve onların karınlarını doyurmuş gibi olur..

Bir kimse aşure günü bir yetimin başını okşarsa, onun başındaki tüylerin sayısı kadar Allahu Teâlâ kendisine cennet derecesi artırır.

Bir kimse aşure günü çoluk çocuğuna bolluk gösterirse, Allahu Teâlâ senenin diğer günlerinde bolluk ihsan eyler.

Bir kimse aşure günü sadaka verirse, sene içinde kaçırdığı sadaka verme sevabına yetişmiş olur..

Bir kimse aşure gecesini ihya ederse yani ibadetle geçirirse,Allahu Teâlâ onu, arzusuna uygun bir şekilde kıyamet günü diriltir..

Kardeşlerim,

Büyüklerin bildirdiği üzere, bugün en az on kişiye selam vermeyi ihmal etmeyelim. Evin erkeği eşine ve çocuklarına harçlık vermeye gayret etsin ve imkan nispetinde eve alışveriş yapılmasına dikkat edilsin..

Aşure günü öğlen ile ikindi namazı arasında kılınacak dört rekatlık namazın kılınışı şöyledir:

1. rekatta:Fatiha’dan sonra Kadir Suresi

2.rekatta:Zilzal Suresi

3.rekatta:Tekasür Suresi

4.rekatta:Kafirun ve İhlas Suresi

Aşure gününde okunacak dualara buradan ulaşabilir, kılınacak namazı da bu linki tıklayarak öğrenebilirsiniz. Aşure günü hakkında daha geniş açıklamalar tasavvufokulu’nda yer almaktadır arzu edenler bloga göz atabilirler..

Allah’a emanet olunuz..

Reklamlar

Aşure Günü Oruç Tutulmasını İstemeyenler

Yorum bırakın

Aşure günü

Tazim edilmesi üzerine hayli rivayet gelen bu büyük günde oruç tutanlara bazı kimseler iyi söz etmemişlerdir. Şu kanaatlarını açıklamışlardır:

“Hazreti Ali oğlu Hazreti Hüseyin (Allah cc onlardan razı olsun) o günde şehit edildiği için oruç tutmak caiz değildir.”

Şöyle dediler:

“Yerinde olur ki;  Hazreti Hüseyin’in yitirilmesi ile bütün insanlar musibete uğramış oldular. Bunun için de üzüntü ve keder içinde bulunmaları gerek. Size gelince, o günü bir ferah ve sürur günü bilmektesiniz. Yine o günde çoluk çocuğa bolluk göstermeyi, çokça harcamayı emrediyorsunuz. Fakirlere, zayıflara, yoksullara sadaka vermeyi de emrediyorsunuz. Halbuki anlatılan şeyleri yapmak Hazreti Hüseyin için, Müslümanlara düşen bir vazife değildir. Böyle bir şey yapmak onun hakkına saygı da sayılmaz.”

Ancak, böyle bir şey söyleyen hatalıdır. Gittiği yol da bozuktur, çirkindir. Zira Allahu Teâlâ, Peygamberi Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin torununa böyle mübarek bir günde şehadet nasip eylemiştir ki, o gün günlerin en şereflisi, en büyüğü ve en değerlisidir. Allah katında da günlerin en üstünüdür.

Ta ki, o günde onun dereceleri yüksele ve nâil olacağı ikram da bol ola. Bütün bunlar o günün keremli oluşundan olacaktır. Bu yoldan şehid olarak giden Hulefa-i Râşidin’in derecelerine de ulaşmış ola. Allah (c.c) onlardan razı olsun..

Şayet ölüm gününü bir musibet günü olarak kabul edersek , ondan daha büyük bir musibetin olduğu günü yani pazartesi gününü musibet günü bilmemiz gerek. Zira Allahu Teâlâ peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)’in ruhunu o gün almıştır. O’na salat, O’na selam..

Allahu Teâlâ aşure günü nice peygamberini düşmanlarından kurtarmış, düşmanlarını da o gün helak etmiştir. Bu helak edilen düşmanlar arasında Firavun ve kavmini sayabiliriz. Daha başkaları da vardır..

Allahu Teâlâ yeri ve semaları, çeşitli eşyaları aşure günü yaratmıştır..

Adem aleyhisselamı da aşure günü yaratmıştır..

Aşure günü oruç tutanlara Allahu Teâlâ bol sevap hazırlamıştır..

Aşure günü oruç tutanların günahları silinecek, hataları atılacaktır..

Aşure günü kalan günler arasında iki bayram, cuma, arefe ve başka faziletli günler gibidir.

Şayet aşure günü bir musibet günü olarak kabul edilecek olsaydı, böyle bir şeyi sahabe ve tabiin kabul ederdi. Zira o günlere onlar bizden daha yakındır, özellikleri bizden daha fazladır. Halbuki aşure günü çoluk çocuğa karşı eli açık olmak, o gün oruç tutmak için onlardan teşvik gelmiştir..

Hazreti Ali (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Bir kimse aşure gecesini ihya ederse yani ibadetle geçirirse, Allahu Teâlâ onu, arzusuna uygun bir şekilde kıyamet günü diriltir.”

Bütün bu rivayetler gösteriyor ki faslın başında anlatılan kimselerin tuttuğu yol batıldır.

En iyisini Yüce Allah bilir..

Kaynak: Günyet’üt Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Aşure Günü Namazı

Yorum bırakın

önce namaz

Ebu Hüreyre (r.a)’den nakledilen hadis-i şerifte Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyururlar:

Bir kimse (aşure günü) aşağıda anlatılacak şekilde dört rekat namaz kılar ise, Allahu Teâlâ onun elli senelik geçmiş, elli senelik de gelecek günahını bağışlar. Mele-i âlâda da onun için nurdan bir köşk yapar.

(Bu namazın) her rekatında:

Bir kere Fatiha sûresi okunur.

Elli bir kere İhlas sûresi okunur.

Bir başka rivayette ise bu namaz şöyle anlatılmıştır:

Dört rekat olup her iki rekatta selam verilir. Her rekatta:

Bir kere Fatiha sûresi

Bir kere Zilzal sûresi

Bir kere Kafirun sûresi

Bir kere ihlas sûresi

okunur. Namaz bittikten sonra da, Rasûlullah (s.a.v) Efendimize yetmiş kere salavat okunur.

Kaynak: Günyet’üt Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Aşure Gününde On Peygambere Verilen On İkram

Yorum bırakın

pembe tomucuklu gül

Allahu Teâlâ on peygambere aşure gününde on çeşit ikramda bulunmuştur:

1- Âdem Aleyhisselâm:

Bu gün içinde Allahu Teâlâ Âdem aleyhisselâmın tevbesini kabul buyurmuştur.

2- İdris Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ İdris aleyhisselâmı aşure günü semada yüce mekana çıkarmıştır.

3- Nuh Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ Nuh aleyhisselâmın gemisini aşure günü karaya çıkarıp Cudî dağına oturttu.

4- İbrahim Aleyhisselâm:

İbrahim aleyhisselâm aşure günü doğdu. Allahu Teâlâ kendisini aşure günü Halîl eyledi, onu Nemrud’un ateşinden aşure günü kurtardı.

5- Davud Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ Davud aleyhisselâmın tevbesini aşure günü kabul buyurdu. Oğlu Süleyman peygamberin mührünü de aşure günü verdi.

6- Eyyûb Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ Eyyûb aleyhisselâmı aşure günü hastalığından kurtardı.

7- Musa Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ Musa aleyhisselâmı aşure günü denizde boğulmaktan kurtardı. Firavun’u da aşure günü denizde batırdı.

8- Yunus Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ Yunus aleyhisselâmı balığın karnından aşure günü kurtardı.

9- İsa Aleyhisselâm:

Allahu Teâlâ İsa aleyhisselâmı aşure günü semaya çıkardı.

10- Muhammed Aleyhisselâm:

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz aşure günü doğmuştur.

Kaynak: Günyet’üt Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Aşure Gününün Fazileti

Yorum bırakın

af

İbni Abbas (r.a), Rasûlullah (s.a.v) efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Bir kimse aşure günü oruç tutarsa, Allahu Teâlâ onun için altmış senelik namazlı oruçlu sevap yazar.

Bir kimse aşure günü oruç tutarsa, onun için bin şehit sevabı verilir.

Bir kimse aşure günü oruç tutarsa, onun için Allahu Teâlâ yedi kat semadakilerin sevabı kadar sevap yazar.

Bir kimse aşure günü oruçlu bir mümine iftar ziyafeti verirse, Muhammed ümmetinin tümüne iftar ziyafeti vermiş ve onların karınlarını doyurmuş kadar olur.

Bir kimse aşure günü bir yetimin başını okşarsa, onun başındaki tüylerin sayısı kadar Allahu Teâlâ kendisine cennet derecesini artırır.”

Bu sırada Hz.. Ömer (r.a.) şöyle dedi:

“Ya Rasûlallah, Allahu Teâlâ aşure gününü vermekle bize üstünlük ihsan eyledi.”

Bundan sonra Rasûlullah (s.a.v) efendimiz şöyle buyurdu:

“Allahu Teâlâ semaları ve yeri öyle bir aşure günü yarattı.

Dağları da öyle bir aşure günü yarattı.

Yıldızları da öyle bir aşure günü yarattı.

Arşı aşure günü yarattı. Kürsiyi de onun gibi bir aşure günü yarattı.

Levhi aşure günü yarattı, kalemi de onun gibi bir aşure günü yarattı.

Cebrâil aleyhisselâmı aşure günü yarattı, melekleri de onun gibi bir aşure günü yarattı.

Adem aleyhisselâm aşure günü yaratıldı.

İbrâhim aleyhisselâm aşure günü doğdu. Allahu Teâlâ onu ateşten aşure günü kurtardı. Oğluna da kocaman koç fedaisini aşure günü yolladı.

Firavun aşure günü suda boğuldu.

İdris aleyhisselâm aşure günü semaya yükseldi.

Eyyûb aleyhisselâm aşure günü hastalığından kurtuldu.

İsâ aleyhisselâm aşure günü semaya yükseldi. İsâ aleyhisselâmın doğumu da aşure günü olmuştu.

Allahu Teâlâ, Âdem aleyhisselâmın tevbesini aşure günü kabul buyurdu.

Davud aleyhisselâmın günahı aşure günü bağışlandı.

Allahu Teâlâ, Süleyman aleyhisselâma mülkünü aşure günü verdi.

Yüce Rahman Rabbın arşa istivası aşure günü olmuştur.

Kıyamet de aşure günü kopacaktır.

Semadan ilk yağmur aşure günü yağmıştır.

İlk rahmet aşure günü nazil olmuştur.

Bir kimse aşure günü boy abdesti alır ise, ölüm hastalığı hariç hiç hasta olmaz.

Bir kimse aşure günü gözlerine sürme çekerse sene boyunca göz ağrısı görmez.

Bir kimse aşure günü bir hastayı ziyaret ederse, Âdem (a.s)’ın oğlunu ziyaret etmiş gibi sevap alır.

Aşure günü birine bir içimlik su veren kimse, göz açıp kapayacak kadar zaman dahi Allah’a âsi olmamış gibi olur.

Kaynak: Günyet’üt Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Not: Muharrem ayında sünnet olan oruç 9, 10 ve 11 günlerde peşpeşe tutulan oruçtur.

%d blogcu bunu beğendi: