Belaya Uğrayanı Görünce Okunacak Dua

Yorum bırakın

gerisi geçer

Dert ve eleme kapılmış kimseyi görünce aşağıdaki dua okunmalıdır. Zira Allahu Teâlâ Hazretleri bunu bir şekilde okuyan kimseyi dünyada yaşadığı müddetçe dert ve elmeden uzak tutar, ona sıhhat ve afiyet ihsan eder.

Elhamdü lillâhillezî âfânî mimmebtelâke bihî, ve feddalenî alâ kesîrin mimmen haleka tafdîlen , ûfiye min zalikel belâi kâinen mâ kâne.

Anlamı: Seni imtihan ettiği şeyde bana afiyet veren ve beni yarattıklarının birçoğundan üstün kılan Allah’a hamd olsun.

Resûlullah (sav) buyurdular ki:

“Kim bir belaya uğrayanı görürse bu duayı okusun. Artık yaşadığı müddetçe her ne bela olursa olsun ona maruz kalmaktan muhafaza edilir. Bu bela ona isabet etmez.”

(Hadis Kaynak: İbn-i Mâce, c.2, Dua 22, h.3892; Tirmizî, Deâvât 38, h.3427, 3428)

Ayet-i kerimede buyurulur ki:

“Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz.” (Enbiyâ Sûresi, ayet 35)

Buradaki bela, imtihandır. Hayra da şerre de yönelik olabilir. Gelen bela, maddi ve bedeni bir imtihan veya manevi ve dînî bir imtihan da olabilir. Maddi imtihanlar sabır ve tevekkül yoluyla manevi kazanç vesilesi yapılabilir. Ancak manevi imtihanların ise kazanca dönüştürülmesi çok daha zordur. Bu çeşit imtihanlardan Rabbimize sığınırız. Ayrıca unutulmamalı ki dua, gelen ve gelecek olan belalara kalkan olur.

Kaynak: Gönül İncileri Dualar

Reklamlar

Ümmet Hangi On Beş Kötülüğü İşlerse Başına Belalar İner?

2 Yorum

buzlu gül

Hz. Ali (Kerremallâhu veche)’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Ümmetim on beş kötülüğü işlerse başına belalar iner.”

Ashab: “Ey Allah’ın Resûlü, onlar nelerdir?” dediler. Buyurdular ki:

1- Ganimet, mal, kredi, sermaye belli kişiler arasında devrettiği zaman,

2- Emanet, ganimet sayılıp ona riayet kalmadığı zaman,

3- Zekat, angarya ve cereme sayıldığı zaman,

4- Erkeler hanımlarına itaat edip,

5- Annelerine saygısız davrandığı zaman,

6- Kişi arkadaşına karşı iyi olup,

7- Babasına sıkıntı çektirdiği zaman,

8- Mescidlerde Allah ve Resûlünün istemediği sözler yükseldiği zaman,

9- Aşağılık kimseler topluma reis olduğu zaman,

10- Bir kimseye şerrinden korkulduğu için ikram edildiği zaman,

11- Her türlü içki bol bol tüketildiği zaman,

12- Lüks ve israf olan ipekli elbiseler giyildiği zaman,

13- Şarkı söyleyenler çoğalıp her iş için çağrıldıkları zaman

14- Her türlü çalgı aletleri kullanılıp elde edildiği zaman

15- Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceki atalarını lanetlediği zaman.

İşte o zaman ve durumlarda bir kızıl rüzgar veya topluca yere batmak veya şekil ve kılık değişmesi gibi belaları bekleyin.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, Fiten 38, h.2210-2211

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

İlminde Cimrilik Yapanın Uğrayacağı Üç Bela

Yorum bırakın

dergah

Abdullah bin Mübarek’ten:

Bir kimse ilminde cimrilik yaparsa şu üç beladan birisine uğrar:

1- Ölmeden önce ilmi kendinden gider.

2- Zalim sultanın hışmına uğrar.

3- Öğrendiği ilmi unutur.

(Bostanu’l-Arifin, 726)

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Düşmanla Karşılaşınca Okunacak Dualar

Yorum bırakın

Allah'a tutunmak

“Belanın ezmesinden, helakın gelmesinden, kötü kazadan, düşmanların şamatasından Allah’a sığının.”

Hadis Kaynak: Müslim, Zikr 53, 2707

“Rasûlullah (s.a.v)’e vahiy indiği zaman, yüzünün yakınlarında arı uğultusu gibi bir ses işitilirdi. Bir gün, O’na vahiy indirildi. Bir müddet öyle kaldı. Sonra o hal açıldı. O da Müminûn sûresinin ilk on ayetini okudu: 

“Müminler kurtuluşa ermiş ve umduklarına kavuşmuşlardır. Onlar namazlarını Allah’tan korkarak, hürmet ve tevazu içinde ve tâdil-i erkân ile kılarlar. Onlar dünya ve ahiretlerine faydası dokunmayan her türlü şeyden yüz çevirirler. Onlar nâil oldukları her türlü nimetin zekatını aksatmadan verirler. Onlar namuslarını korurlar. Ancak hanımlarına ve cariyelerine karşı müstesna; bunlarla olan yakınlıklarından dolayı kınanmazlar. Kim helal sınırını aşarak bunların ötesine geçmek isterse, işte öyleleri haddini aşmış olanlardır. O müminler ki, Allah’a ve kullara karşı olan emanet ve mesuliyetlerini yerine getirirler ve sözlerinde dururlar. Onlar namazlarını devamlı olarak, vaktinde ve şartlarına riayet ederek kılarlar. İşte onlar vârislerin ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetine vâris olurlar. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.” (Mü’minûn Sûresi, ayet 11)

Ardından da dedi ki: “Kim bu on ayeti yerine getirirse cennete girer.”

Rasûl-i Ekrem (s.a.v) sonra kıbleye döndü, ellerini kaldırıp şöyle dua etti:

Allâhümme zidnâ ve lâ tenkusnâ ve ekrimnâ ve lâ tühinnâ ve e’tınâ ve lâ tahrimnâ ve âsirnâ ve lâ tü’sir aleynâ allâhümme erdınâ verda annâ.

Anlamı: Allah’ım -hayrımızı- artır, bizi -iyilik yönüyle- noksanlaştırma. Bize ikram et, zillete düşürme. Bize ihsanda bulun, mahrum etme. Bizi tercih et, düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah’ım, bizi razı kıl, bizden de razı ol!

Hadis Kaynak: Tirmizî, Tefsir, Mü’minûn, h.3172

Aşağıdaki dua; belaların def edilmesi, düşmanların hile ve tuzaklarının engellenmesi; sihir, büyü gibi zararlardan emin olmak ve samimi dileklerin yerine gelmesi için yedi defa Besmele’yle birlikte okunur:

Rabbî innî mağlûbün fentesir, vecbur kalbiyel-münkesir, vecma’ şemliyel-müddessir, inneke ente’r-Rahmânu’l-muktedir, ikfinî yâ kâfî ve enel-abdül-müftekar, ve kefâ billâhi veliyyen ve kefâ billâhi nasîran, inneş-şirke le zulmün azîm ve mallâhu yürîdü zulmen lil’ibâd fe-kutia dâbiru’l-kavmillezîne zalemû velhamdülillâhi rabbil-âlemîne.

Kaynak: Gönül İncileri Dualar

Beladan Korkma,Onlar Günahlara Kefaret Olur/Abdülkadir Geylani ks

Yorum bırakın

serçe

Beladan korkma, onlar günahlara kefaret olur. Nasıl ki Peygamber (s.a.v) Efendimiz bu hali işaret ederek:

“Bir günlük sıtma, bir yıllık günaha kefaret sayılır.” buyurmuştur.

Zahirde bela gibi görünen haller seni daha da olgunlaştırır, bulunduğun hali muhafaza hakkı sana tanınır. İlahi sırları saklamaya emin görülürsün. Kalbin nurlanır, gönlün açılır. Lisanında bir fesahet olur, bu fesahet sebebiyle hikmetli konuşmalar yaparsın Sana muhabbet, sevgi yolları açılır; hep bunları anlatırsın. Sendeki bu üstünlük sebebiyle herkesin sevdiği bir varlık olursun. İnsanlar da seni sever, başka yaratılmışlar da. Dünya da sana koşar, ahiret de..

Sen artık Allah’ın sevgilisi oldun.. Her şey seni sevmeye başlar. Mahlukatın sevgisi Hakk’ın sevgisine bağlıdır. Aynı şekilde buğzu da O’nun buğzuna bağlıdır.

Allah seni sevince, seni her şey sever.  Buğzedince de her varlık sana düşman olur.

Kaynak: Fütûh’ûl Gayb / Abdülkadir Geylani (k.s)

%d blogcu bunu beğendi: