Resûl-i Ekrem (sav) Efendimizin, Hz. Fatıma (r.anha) Validemizi Sakındırdığı Sekiz Büyük Günah

Yorum bırakın

zarif bir gül

Resûl-i Ekrem (sav), Fatıma (r.anha) validemize şöyle buyurmuştur:

“Ey kızım Fatıma, dünya malından ne istersen iste; fakat sen salih amel işlemezsen ben ahirette senin sıkıntılarından hiçbir şey gideremem. Yavrum, sekiz günahtan kaçın:

1- Şirk koşmaktan.

2- Büyü yapmaktan.

3- Kâhinlik etmekten.

4- Haksız yere adam öldürmekten.

5- Faiz alıp vermekten.

6- Yetim malı yemekten.

7- Harp meydanından kaçmaktan.

8- Müslüman kadına zina iftirasında bulunmaktan.”

Hadis Kaynak: Zübdetül Buhârî, c.2, s.534-535, Ömer Ziyaeddin Dağıstânî

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

 

Reklamlar

Düşmanla Karşılaşınca Okunacak Dualar

Yorum bırakın

Allah'a tutunmak

“Belanın ezmesinden, helakın gelmesinden, kötü kazadan, düşmanların şamatasından Allah’a sığının.”

Hadis Kaynak: Müslim, Zikr 53, 2707

“Rasûlullah (s.a.v)’e vahiy indiği zaman, yüzünün yakınlarında arı uğultusu gibi bir ses işitilirdi. Bir gün, O’na vahiy indirildi. Bir müddet öyle kaldı. Sonra o hal açıldı. O da Müminûn sûresinin ilk on ayetini okudu: 

“Müminler kurtuluşa ermiş ve umduklarına kavuşmuşlardır. Onlar namazlarını Allah’tan korkarak, hürmet ve tevazu içinde ve tâdil-i erkân ile kılarlar. Onlar dünya ve ahiretlerine faydası dokunmayan her türlü şeyden yüz çevirirler. Onlar nâil oldukları her türlü nimetin zekatını aksatmadan verirler. Onlar namuslarını korurlar. Ancak hanımlarına ve cariyelerine karşı müstesna; bunlarla olan yakınlıklarından dolayı kınanmazlar. Kim helal sınırını aşarak bunların ötesine geçmek isterse, işte öyleleri haddini aşmış olanlardır. O müminler ki, Allah’a ve kullara karşı olan emanet ve mesuliyetlerini yerine getirirler ve sözlerinde dururlar. Onlar namazlarını devamlı olarak, vaktinde ve şartlarına riayet ederek kılarlar. İşte onlar vârislerin ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetine vâris olurlar. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.” (Mü’minûn Sûresi, ayet 11)

Ardından da dedi ki: “Kim bu on ayeti yerine getirirse cennete girer.”

Rasûl-i Ekrem (s.a.v) sonra kıbleye döndü, ellerini kaldırıp şöyle dua etti:

Allâhümme zidnâ ve lâ tenkusnâ ve ekrimnâ ve lâ tühinnâ ve e’tınâ ve lâ tahrimnâ ve âsirnâ ve lâ tü’sir aleynâ allâhümme erdınâ verda annâ.

Anlamı: Allah’ım -hayrımızı- artır, bizi -iyilik yönüyle- noksanlaştırma. Bize ikram et, zillete düşürme. Bize ihsanda bulun, mahrum etme. Bizi tercih et, düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah’ım, bizi razı kıl, bizden de razı ol!

Hadis Kaynak: Tirmizî, Tefsir, Mü’minûn, h.3172

Aşağıdaki dua; belaların def edilmesi, düşmanların hile ve tuzaklarının engellenmesi; sihir, büyü gibi zararlardan emin olmak ve samimi dileklerin yerine gelmesi için yedi defa Besmele’yle birlikte okunur:

Rabbî innî mağlûbün fentesir, vecbur kalbiyel-münkesir, vecma’ şemliyel-müddessir, inneke ente’r-Rahmânu’l-muktedir, ikfinî yâ kâfî ve enel-abdül-müftekar, ve kefâ billâhi veliyyen ve kefâ billâhi nasîran, inneş-şirke le zulmün azîm ve mallâhu yürîdü zulmen lil’ibâd fe-kutia dâbiru’l-kavmillezîne zalemû velhamdülillâhi rabbil-âlemîne.

Kaynak: Gönül İncileri Dualar

%d blogcu bunu beğendi: