yeşil yapraklar arasındaki pembe gül

Ey Ali! Ölüyü yıkamak gerekir. Kim bir ölüyü yıkarsa kendisine yetmiş kere mağfiret edilir. Bu mağfiretlerden birisi bütün yaratılmışlara dağıtılsaydı, hepsini kuşatırdı. Hz. Ali bunun üzerine şöyle der: “Ey Allah’ın peygamberi! Bir ölüyü yıkayan kişi ne demelidir?” Hz. Peygamber (s.a.v) de şöyle dedi: “Ey Rahman! Mağfiret eyle. ” Yıkanmayı tamamlayıncaya kadar böyle dua eder.”

Ey Ali! Tek başına yolculuğa çıkma, çünkü şeytan yalnızla beraber, iki kişiden nispeten daha uzaktır. Ey Ali! Bir kişi tek başına yolculuğa çıktığında sapıtır, halbuki üç kişi bir cemaattir. Ey Ali! Yolculuğa çıktığında vadilerde konaklama. Vadiler yılanların ve yırtıcı hayvanların mekanlarıdır. Ey Ali! Üç kişi bir hayvanın üzerine binmesin. Öyle bir durumda en öndeki lanetlenmiştir.

Ey Ali! Kölenin veya cariyenin bir çocuğu olduğunda sağ kulağına ezan oku ve sol kulağına kamet getir. Böyle yaparsan şeytan çocuğa zarar veremez.

Hz. Muhammed (s.a.v)

Reklamlar