Zekat Malı Ve Mal Sahibini Tertemiz Yapar

2 Yorum

asılı çiçek

Enes b. Malik (ra), Rasûlullah (sav) Efendimize:

“Ya Rasûlallah, büyük servet sahibiyim. Akrabalarım, akarım ve halkın istifade edeceği gelir kaynaklarım var. Ne şekilde hareket edeceğimi bana öğret.” dedi. Rasûlullah (sav) Efendimiz de:

“Malının zekatını ver, çünkü zekat malını ve seni tertemiz yapar. Akrabalarına harca. Muhtaçların, komşu ve fakirin hakkını gözet. Kim şu beş şeyi inanarak yaparsa cennete girer:

1- Beş vakit namazı dosdoğru kılmak,

2- Ramazan ayında orucunu güzelce tutmak,

3- Gidip gelecek kadar parası olunca Kâbe’yi ziyaret etmek,

4- İçinden gelerek seve seve zekatını vermek,

5- Şehadet kelimesini dilinden her nefes düşürmemek.”

Cenâb-ı Hak fezâiline nâil eyleye. Amin..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar

Zikir Meclisindeki Melekler

Yorum bırakın

nur yağmuru

Abdullah b. Ömer (ra):

“Ya Resûlallah! Zikir meclislerinin ganimeti nedir?” diye sordu. Efendimiz (sav) de cevaben buyurdu ki:

“Zikir meclislerinin ganimeti cennettir, cennet.”

Hadis Kaynak: Müsned, Ahmed b. Hanbel, c.2, s.177; et-Terğib ve’t-Terhib, c.2, s.405

Resûlullah (sav) buyuruyor ki:

“Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın meleklerinden gezip dolaşanlar vardır. (Bunlar) yeryüzündeki zikir meclislerine iner ve orada dururlar. Siz de bu cennet bahçelerine girip faydalanınız.” 

“Ya Resûlallah, cennet bahçeleri nerededir?” dediler.

(Allah Resûlü) buyurdu ki:

“Zikir meclisleridir. Sabah ve akşam zikrullah içinde olunuz. Nefsinize ve birbirinize Allah’ı hatırlatınız. Bir kimse Allah katındaki değer ve derecesini bilmek isterse, Allahu Teâlâ’nın kendi yanındaki değer ve derecesinin nasıl olduğuna baksın. Şüphesiz ki, Allah kuluna, kulunun Allah’a değer verdiği kadar değer verir.”

Hadis Kaynak: Et-Terğib ve’t-Terhib, c.2, s.405, Taberanî, Bezzâr, Hakim, Beyhaki’den..

Kaynak Kitap: Miftâhu’r-Rüşd

Cennete Gidecek Olanlar

2 Yorum

iki pembe lale

Enes b. Mâlik (ra)’dan:

“Rasûlullah (sav)’a bir şey hakkında sual sormaktan nehy olunmuştuk. Bundan dolayı çöl ahalisinden akıllı bir kimsenin gelmesi ve bizler dinlerken Peygamber (sav)’e sual sorması hoşumuza giderdi. Çöl ahalisinden bir kimse geldi ve şöyle dedi:

Ya Muhammed, elçin bize geldi ve bize söyledi ki, sen Allah’ın seni rasûl yaptığını söylüyormuşsun, (doğru mu?). Rasûlullah (sav):

Doğru söylemiştir, buyurdu. Yine adam:

Semâyı yaratan kimdir? diye sordu. Peygamber (sav):

Allah’tır, buyurdu. O zat:

Yeri yaratan kimdir? dedi. Peygamber (sav):

Allah’tır, cevabını verdi. O zat:

Bu dağları diken ve onların aralarındaki mevcut şeyleri yaratan kimdir? dedi. Rasûlullah (sav) yine:

Allah’tır, buyurdu. Bu sefer de o zat:

Semâyı yaratan, arzı halk eyleyen ve şu dağları yükseltip diken Allah’a yeminle soruyorum. Seni Allah mı peygamber yaptı? dedi. Peygamber (sav):

Evet, buyurdu. O zat:

Ve elçin gündüzümüzde ve gecemizde üzerimize beş vakit namazın farz olduğunu söyledi? Peygamber (sav):

Doğru söylemiştir, buyurdu. O zat:

Seni peygamber yapana and veriyorum. Bunları sana Allah mı emretti? dedi. Rasûlullah (sav):

Evet, buyurdu. O zat:

Elçin mallarımızda üzerimize bir zekat farz olduğunu söyledi,dedi. Peygamber (sav) Efendimiz:

Doğru söylemiştir, buyurdu. O zat:

Seni rasûl gönderene yemin ediyorum, bunu sana Allah mı emretti? dedi. Peygamber (sav):

Evet, buyurdu. O zat yine:

Senin elçin, yoluna gücü yetene Beyti hac etmenin üzerimize farz olduğunu söyledi? dedi. Peygamber (sav):

Doğru söylemiştir, buyurdu. Adam:

Seni hak ile gönderene yemin ediyorum ki, bu farzlar üzerine hiçbir ziyade yapmayacağım ve onlardan da hiçbir  şey eksik işlemeyeceğim, diyerek dönüp gitti. Bunun üzerine Peygamber (sav):

Yemin olsun, eğer doğru söylediyse muhakkak cennete girer, buyurdu.”(Müslim, c.1, s.41, bab3, h.no (12) 10)

Böylece namazın beş vakit, ramazan orucunun bir ay, zekatın yılda bir defa, haccın ömürde bir defa olduğu; diğer taraftan beş vakit namazın vakitleri, cemaatle kılmanın makbuliyeti, ilk imamın Cebrâil (as), ilk cemaatin de Peygamber (sav) Efendimiz olduğu beyan edildi. Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed (sav)’in peygamberliğine inanan ve yukarıda geçen emirleri tasdike çalışanların cümlesi cennete gider.

Cenâb-ı Zül-Celâl Hazretleri cümlemize bu şerefi nasip eyleye. Amin..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Cennet Müjdesi

Yorum bırakın

güzel laleler

Hz. Ömer (Radıyallâhu anh) şöyle anlatmıştır:

“Ben Resûlullah (sav) Efendimizin, benden sonra ahvalin (ahval: haller) değişeceğinden korkmasam dört sınıf insanı cennetle müjdelerim, dediğini duydum:

1- Mihrini kocasına bağışlayıp kocasını razı eden kadın,

2- Kalabalık aile efradını helalinden yedirmek isteyen kişi,

3- Sütün memeye dönmesi mümkün olmadığı gibi, bir daha günaha dönmeyen kişi,

4- Ana babasına itaat ederek onları memnun eden kişi.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Cennetin Her Tarafında Güzel Kokular Dalgalanmaktadır

Yorum bırakın

sarkan çiçek

“Dikkat edin! Cennet için hazırlanan var mı? Orada hiçbir dert ve tehlike yoktur. Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki, o cennet tamamıyla parıldayan bir nurla doludur. Her tarafında güzel kokular dalgalanmaktadır. Orada muazzam köşkler, geniş nehirler, bol ve olgun meyveler, güzel ve dilber zevceler, ebedi, pek çok ve renkli güzel elbiseler vardır. Orası; yüksek, güzel ve selim yurtlarda parlak hayat sürülen bir yerdir. Dediler ki:

“İşte bizler ona hazırlananlarız ya Resûlallah”

Buyurdu ki:

“İnşaallah deyiniz.”

Hadis Kaynak: Râmûzu’l-Ehâdis, 2032

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: