Kimi Dosta Varır / Yahya Soyyiğit, Veysel Dalsaldı

Yorum bırakın

Mürşidler manevi kalp doktorlarıdır. Allah’ın izniyle müridlerinin kalplerini manevi hastalıklardan temizlemek, ahlaklarını kemale erdirmek için çalışırlar. Rabbim onlara yük olmayıp yüklerini paylaşacak hayırlı evlatlar olabilmeyi, edebimizde kusur etmemeyi bizlere nasip eylesin..

Dost Kim Düşman Kim?

8 Yorum

Senin dostun, seni kötülüklerden ve kötü yoldan sakındırandır. Düşmanın ise senin mağrur olmana sebep olandır. Aldanmana sebep olandır..Abdülkadir Geylani(k.s)

Dinimize Göre Dostlarımıza Nasıl Davranmalıyız?

4 Yorum

iki tane dolu çay bardağı

*Kendini dostunun hizmetçisi durumunda görmek ve ona hizmet etmeyi kendisi için şeref saymak.

*Ona bakarken sevgi ve tebessümle bakmak.

*Onun (varsa) vücut kusurlarını görmezlikten gelmek.

*Birkaç dost bir aradaysa, hepsine dönmek ve hepsine bakmak.

*Konuşanın sözünü kesmemek ve onu ilgi ile dinlemek. Ancak konuşma yanlış bir mecraya dökülürse, o zaman yumuşakça uyarıda bulunmak, bu fayda etmezse artık dinlememek. Çünkü Hakk’ın hatırı her şeyin üstündedir.

*Konuşulan sözü iyice anlamadan ona tepki vermeye (tasdik, tenkit, cevap, yorum gibi haller) göstermeye kalkmamak.

*Hiddetli ve kırıcı söz söylememek, müstehcen ifadeler kullanmamak ,bağırıp çağırmamak.

*Soğuk şakalar yapmamak, çok gülmekten ve fazla güldürmekten sakınmak. Allah Rasûlü (s.a.v) konuşurken sadece tebessüm ederdi, ashap da O’nun huzurunda sadece tebessüm ederlerdi.

*Dostla karşılaşırken ve ondan ayrılırken tokalaşmak, uzak bir yerden gelmişse kucaklaşmak, ilim ve yaş itibarıyla önde ise elini öpmek.

*Dostun cevaplandırmakta sıkıntı çekeceği soruları sormamak, kendisinin açmadığı sırlarını öğrenmeye kalkışmamak.

*Konuşmaktan ziyade dinlemeyi tercih etmek. Bu hem tevazu ifadesi, hem dosta öncelik vermek, hem de daha çok faydalanmaktır. Çünkü insan konuşarak değil, dinleyerek yeni şeyler öğrenir.

*Birlikte yürürken dostun önüne geçmemek. Allah Rasûlü (s.a.v) ashabıyla birlikte bir yere giderken onların arasında giderdi. Savaş yolculuklarında ise (geri kalanları kollamak için) orduyu en arkadan takip ederdi.

*Meclise geldiği zaman ayağa kalkmak ve ona yer göstermek.

*Dost meclisinde en aşağı yerde oturmayı tercih etmek.

Dostluk Allah için olursa, bu yapılan işler de O’nun sevgi ve rızasını kazanmak niyetiyle yapılır. O zaman da, dost dosta yaptıklarının karşılığını ondan beklemez ve bunu görmeyince de kırılmaz. ”Ben ona çok iyilik ettim, o ise bir teşekkür bile etmedi” tarzındaki sızlanmalar, yapılan işlerin Allah (c.c) için yapılmadığının itirafıdır. Allah için yapılmayan şeylerin ise, sonunda baş ağrıtması ve pişmanlık getirmesi kaçınılmazdır..

Kaynak: İhyâ’u Ulûmid’dîn / İmam-ı Gazali (r.a)

Allah İçin Sevmek,Dostluk Kurmak Ve Mükafatı

15 Yorum

dostluk

Sevgi ve dostluklar iki kısımdır.Bunlardan bir kısmı nefis için,bir kısmı da Allah içindir.Emredilen ve ahirette faydalı olduğu bildirilen,Allah için olan sevgi ve dostluktur.Sevgi ve dostluk,sevenle sevilen arasında mevcut olan fıtrat benzerliği,inanç birliği veya çıkar ortaklığından ileri gelir.Bundan dolayıdır ki,iyiler iyileri,kötüler de kötüleri sever ve dost edinirler.Bu manayı anlatmak için şöyle denilmiştir:

“Mümin bir kimse,yüz münafıkla,bir tek müminin bulunduğu bir meclise girse,oradaki müminle ülfet ve ünsiyet kazanır.Bir münafık,da yüz müminle,bir münafığın bulunduğu meclise girse,oradaki münafıkla yakınlık ve dostluk kurar.”

Bu örnek de gösteriyor ki,insan ancak kendi tabiat ve yaradılışında olan veya kendisiyle aynı fikir ve inancı paylaşan kimselere meyleder ve onlara ilgi duyar.Bu sebepten dolayı şöyle denilmiştir:

“Sen ne olduğunu öğrenmek istiyorsan,kimleri sevdiğine bak.”

Bil ki,insanlarla anlaşmak ve kaynaşmak güzel ahlakın meyvesidir.Güzel ahlakın dindeki yeri ise gizli değildir.Allahu Teâla(c.c),Peygamber aleyhissalatü vesselam’ı güzel ahlak sahibi olmakla övmüştür.

Peygamberimizin Konu İle İlgili Bazı Hadis-i Şerifleri:

“Kıyamet gününde bazı kimseler için şeref ve rütbe kürsüleri kurulur.Bu kimselerin yüzleri dolun ay gibi parlar ve o gün herkes korkup ürkerken,bunlar korkup ürkmezler.Bunlar,Allahu Teâla’nın hatırı için birbirlerini sevenlerdir.”(Hakim)

“İki kişi Allah için birbirlerini sevdikleri zaman,Allahu Teâla’nın bunlardan en çok sevdiği,arkadaşını en çok sevendir.”(Ahmed)

“Allahu Teâla buyurdu ki:”Benim için birbirini ziyaret edenler,benim için birbirini sevenler,benim için birbirine alıp verenler,benim için birbirine yardım edenler benim sevgimi hak etmiş ve kazanmış olurlar.”(Müttefakun aleyh)

“Allahu Teâla,hiçbir gölgenin bulunmadığı(güneşli ve çok sıcak)kıyamet gününde,yedi sınıf insanı kendi Arşının gölgesinde barındırır.Bunlar:

-Adil imam(devlet yöneticisi).

-Allahu Teâla’ya ibadet eden genç.

-Kalbi mescide bağlı Müslüman.

-Birbirini Allah için seven dostlar.

-Yalnız iken Allahu Teâla’yı düşünüp gözleri yaşla dolan kimse.

-Kendisini fuhşa davet eden kadını Allah korkusuyla reddeden erkek.

-Sadakasını kimseye duyurmadan tam bir ihlasla veren kimse.”(Müslim)

“Sizden önceki bir zamanda bir adam,uzak bir yerdeki arkadaşını ziyaret etmeye gidiyordu.Allahu Teâla onun yoluna bir melek koydu ve bu melek ona:

“Niçin bu arkadaşı ziyaret ediyorsun?”diye sordu.Adam:

“Onu Allah için seviyorum”dedi.Melek:

“Beni Allah gönderdi ve kendisinin de bu yüzden seni sevdiğini bildirmemi istedi.”dedi.

“Allahu Teâla bir kimseye hayır dilerse,ona salih bir dost nasip eder.Kendisi(doğruyu)unuttuğu (veya şaştığı)zaman,bu dost ona hatırlatır.Kendisi(doğruya uymakta)gevşediği zaman,bu onu güçlendirir.”(Taberani)

“Allahu Teâla’nın en çok buğz ettiği kimse,dostlar arasında kötü söz dolaştırıp onları birbirinden koparandır.”

Kaynak:İhyâ’u Ulûmid’dîn

Dost Kime Derler?

11 Yorum

dost kime derler?

S.A Kardeşlerim,

En büyük ve hakiki dost Allahu Teâla’dır.Allah en vefalıdır,unutmaz.Onu kendine dost edinenler her daim kazançtadır.

Allahu Teâla kullarının birbirlerini sevmesine çok büyük önem ve sevap verir.Burada dikkat edilmesi gereken nokta sevdiğimizi nefis için değil Allah için sevebilmeyi başarabilmektir.Böyle bir sevgi sevenlere acı,üzüntü vermez bilakis sevap kazandırır.

İnsanın pek çok tanıdığı,arkadaşı olabilir de dostluk başka bir şeydir,hakiki dost kolay bulunmaz.Bulunduğu zaman kıymetini bilmek ve şükrünü eda etmektir kula yakışan.Dostluk çeşitli imtihanlardan geçer,bazı kişilerin dostluğu sınıfta kalır,bazılarınınki sınıfı geçer.

Dostluk sanılanın aksine her an beraber olmak demek değildir.Seviyeli,nezaketle taçlanmış dostluklardır anlamlı ve uzun soluklu olanlar.Hakiki dost dostuna söylemek istediklerini uygun uslupla her zaman söyleyebilmelidir,başkalarını aracı etmek dostluğu zedeler,yaralar.O yokken bile oradaymış gibi gıyabında haklarını savunabilmeli,dostunu kendi nefsine tercih edebilmeli,dostunu kıskanmamalı,haset etmemeli,sıkıntısını paylaşıyor bahanesiyle her kime olursa olsun,hangi makamda bulunursa bulunsun gıybetini yapmamalıdır..Her türlü zorluğunda yanında olmalı elinden gelen her türlü desteği vermelidir.Dost olmadığı halde dostluk maskesine sığınmamalıdır,zira bir süre sonra o maske düşüverir.Rabbim böyle ikiyüzlü olmaktan muhafaza eylesin,böyle olanlara da güzel ahlak nasip etsin..

Dostunu hatırlamak,onu görmek,sesini duymak insanı mutlu etmeli.Dostluk zoraki olmamalı,gönüllü olmalı.Hz. Mevlana(r.a)’nın dediği gibi “Hatasız Dost Arayan Dostsuz Kalır”ancak,hataların da bir sınırı olduğu unutulmamalı.

Dostluğun mihenk taşı güvendir.Dost olduğunu iddia edip de dostluğa aykırı davrananlar,dostlar meclisinde kendilerine yer bulamazlar.”İnsanları idare etmek sadakadır”hadis-i şerifi gereği idare edilmeye çalışılırlar,Allah’ın kulu oldukları için kıymetli oldukları hatırdan çıkarılmadan zorda kaldıklarında yardımlarına koşulur,dertlerine derman olunmaya gayret edilir,kimbilir bizim ne çok kusurumuz vardır diye düşünülerek tevazu gösterilir,kusurlarının üstünde durulmaz,kin bağlanmaz,hoşgörü kredileri sonuna kadar kullanılır,gıyablarında hayır duaları edilir, ancak…

 Dostlar meclisinin bir üyesi olmaksa iş,o biraz zordur..

Allah’a emanet olunuz..

by ihyaca

%d blogcu bunu beğendi: