Allah’ın (cc) Ve İnsanların Sevgisini Kazanmanın Yolu

Yorum bırakın

tüy

Mansur Ebu Mücahid (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

Bir adam Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gelerek:

“Bana öyle bir tavsiyede bulun ki, onu yerine getirdiğimde Allah’ın ve insanların sevgisini kazanayım.” dedi.

Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Dünyaya değer verme ki, Allah seni sevsin. Dünyayı insanlara bırak ki, insanlar da seni sevsin.”

Hadis Kaynak: Hilyetü’l-Evliyâ Sıfâtü’s-Safve, c.6, s.204)

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar

Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinden Dünyanın Hali

Yorum bırakın

çiçekli merdiven

Dünya, İzzet ve Celâl sahibi Hakk’ın kapısında durana hizmet eder. Kendi kapısında duranı da zelil eder, rezil rüsvâ durumlara düşürür. Ondan nasibini, İzzet ve Celâl sahibi Hakk ile ganilik ve azizlik basamağında ye..

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Ahiret Endişesini Dünya Endişesinden Önde Tutmak

Yorum bırakın

mutluluk

Ey Oğul!

Ahiret endişesini dünya endişesinin önüne al. Eğer böyle yaparsan her ikisini de kazanır, her ikisinde de kârlı çıkarsın. Dünya endişesini ahiret endişesinin önünde tuttuğun zaman ise, senin için bir ceza olmak üzere her ikisinde de hüsrana uğrarsın. Sen, emrolunmadığın şeyle nasıl iştigal edersin? Dünya sevgisini kalbinden çıkardığın zaman, İzzet ve Celâl sahibi Allah dünyevi meseleler hususundaki yardımıyla sana güç kuvvet verecek, muvaffakiyet bahşedecek, dünyadan nasip alma zamanını sana bildirecektir. Bu takdirde dünyalık olarak elde ettiğin bir şeyde de bereket olacaktır.

Mümin hem dünyası için çalışır, hem de ahireti için. Dünyası için kendisinin oradaki ihtiyacı kadar çalışır. İhtiyaç miktarına kanaat eder. Tıpkı yolcunun yoldaki ihtiyaç miktarı kadar nevale alması gibi. O, dünyadan bundan daha fazlasını almaz.

Cahilin bütün düşüncesi dünyadır, dünyalıktır, dünyevi şeylerdir. Ârifin düşüncesi ise ahirettir, Allah’tır. Eline dünyalık olarak bir parça ekmek geçer ve nefsin de sırf daha başka şeylere nâil olamadığı için seninle çekişir ve hevâi-şehevi arzular peşinde koşarsa o zaman sen, ancak bir lokma ekmek bulmaya gücü yetebilen kişiyi gözünün önüne getir.

Senin için, nefsine buğz edip İzzet ve Celâl sahibi Allah hakkı için ona düşmanlık göstermedikçe kurtuluş yoktur..

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

%d blogcu bunu beğendi: