Tasavvufun temel eserlerinden biri olan Marifetname kitabının yazarı Erzurumlu İbrahim Hakkı (ks) Hazretlerinin dilinden çıkmış dizelerdir. Mürşidi İsmail Fakirullah (ks) Hazretleri ile yapmış olduğu seyr-i sülûkundan yansımalardır.