Ezan Okumanın Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler

Yorum bırakın

bayrak ve minare

Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdular:

“İnsanlar eğer ezan okumak ile namazın ilk safında yer almada ne (gibi bir hayır ve bereket) olduğunu bilseler, sonra da bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare kalmasaydı, mutlaka kuraya baş vururlardı.”

“Kim yedi yıl sevabına inanarak ezan okursa, Allah bunu, onun ateşten kurtulmasına bir senet yapar.”

“Müezzin, sesinin gittiği yer boyunca mağfiret olunur. Yaş ve kuru her şey onun lehinde şehadet eder. Namaza katılan kimseye yirmi beş kat namaz yazılır ve iki namaz arasındaki günahları affedilir.”

“Müezzinler kıyamet günü boyu itibariyle insanların en uzunu olacaklardır.”

Hz. Ömer (ra) Efendimiz, eğer üzerimde halifelik vazifesi olmasaydı devamlı ezan okumak için çalışır ve gayret sarf ederdim, demişlerdir.

“Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan oradan sesli sesli yellenerek uzaklaşır, ezanı duyamayacağı yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. İkamete başlanınca yine uzaklaşır, ikamet bitince geri dönüp kişi ile kalbinin arasına girer ve şunu hatırla, bunu düşün diye aklında daha önce hiç olmayan şeylerle vesvese verir. Öyle ki, (buna kapılan) kişi kaç rekat kıldığını bilmeyecek hale gelir.”

Yüce Mevlâ kalplerimizi imansız, minarelerimizi ezansız bırakmasın. Amin..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar

Ezanı Tekrar Etmek Vaciptir

Yorum bırakın

İstanbul ve ezan

Ezanı duyan kimse Kur’an okuyor bile olsa ezana hürmet eder. Ezan okunurken ezana kavlen (söz ile) ve fiilen icabet edilir. Sözle icabet; müezzinin dediklerini tekrar etmekle olur. Fiilen icabet ise, gidip mübarek namazı kılmakla olur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

“Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen (kelime kelime) tekrar edin. Sonra bana salatü selam okuyun. Zira kim bana salatü selam okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için el-Vesile’yi talep edin. Zira o cennette bir makamdır ki, mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümit ediyorum. Kim benim için Allah’tan el-Vesile’yi talep ederse, şefaat kendisine vacip olur.”

Hadis Kaynak: Müslim, c.1, s.288, bab7, h.no: 384 (11)

Ezanın tekrarı demek; ezan okunurken başka meşguliyetleri terk etmektir. Hanefi alimleri bu hadisten hareketle Kur’an okumak, zikretmek, dua etmek, konuşmak, selam almak gibi her çeşit meşguliyetin terkini ve okunan ezanın tekrarını vacip addetmişlerdir. Başka rivayetlerden anlaşıldığına göre müezzin: “Hayyeales-salah, hayyealel felah” dediği zaman bunu aynen tekrarlamayıp buna bedel olarak: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” denir.

Şu kimseler ezana icabet etmez:

1- Namazda olan.

2- Helada olan.

3- Cimada bulunan.

Bu durumlarda tekrar gerekmez. Bunun dışında genç, ihtiyar, kadın, erkek, cünüp, nifaslı herkese tekrar vaciptir.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Ezanı Dinleme Adabı Ve Sevabı

4 Yorum

cami minareler ağaçlar ve gökyüzü

Amr b. Âs b. Abdullah(r.a),Rasûlullah(s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu anlatıyor:

“Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen(kelime kelime)tekrar edin.Sonra bana salât ve selâm okuyun.Zira kim bana salât ve selâm okursa,Allah da ona on misliyle rahmet eder.Sonra benim için “el-Vesile”yi talep edin.Zira o cennette bir makamdır ki,mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır.Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümit ediyorum.Kim benim için Allah’tan Vesile’yi talep ederse,şefaat kendisine vacip olur.”(Müslim,Ebû Dâvud,Nesâi,Tirmizi,İbni Mâce,Buhari)

Rasûlullah(s.a.v),ezan okunurken,müminlere müezzinlerin okuyuşunu şöyle takip etmelerini tavsiye eder:

“Müezzin:”Allahu ekber Allahu ekber”deyince sizden kim samimiyetle,”Allahu ekber Allahu ekber”derse;sonra müezzin: “Eşhedü en lâilâhe illâllah”deyince,”Eşhedü en lâilâhe illâllah”derse;sonra müezzin:”Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah”deyince,”Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah”derse;sonra müezzin:”Hayye ala’s-sâlat”deyince “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”derse;sonra müezzin:”Hayye ala’l-felâh”deyince,”Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”derse;sonra müezzin;”Allahu ekber Allahu ekber”deyince,”Allahu ekber Allahu ekber “derse;sonra müezzin:”Lâilâhe illallah”deyince “Lâilâhe illallah”derse cennete girer.”(Müslim,Ebû Dâvud)

Kaynak:Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

İlk Ezan ve Ezanla İlgili Rüya

Yorum bırakın

cami

Ezan hicretin birinci veya ikinci yılında meşru kılınmıştır.Şöyle ki:

Müslümanlar Medine’ye geldikleri zaman toplanıyorlar ve namaz vakitlerini birbirlerine soruyorlardı.Namaz için kimse seslenmiyordu.Peygamber(s.a.v)Efendimiz,bu konuya eğildi ve konu istişare edildi.Kimisi namaz vakti olunca bir bayrak dikilmesini,kimisi boynuz çalınmasını,kimisi ise çan çalınmasını söyledilerse de bunların hiçbirisini Peygamber Efendimiz(s.a.v) tasvip etmediler.Allah Rasûlü biraz üzüldüler.Sonra orada bulunan cemaat dağılıp evlerine gittiler.Bunun üzerine sahabe-i kiramdan bazıları gece rüyalarında ezanı gördüler.Bunlardan Zeyd el-Ensârî(r.a) sabahleyin geldi ve rüyasını Allah Rasulü’ne şöyle anlattı:

“Ey Allah’ın Rasûlü,ben sizin üzüntünüzü görüp ayrıldığım vakit(rüyamda)bir adam gördüm.Üzerinde yeşil renkli iki giysi vardı.Kalkıp mescidin üzerinde ezan okudu.Sonra bir miktar oturdu.Tekrar kalkıp aynı söylediklerini bir kere daha tekrarladı.Ancak bu sefer bir de Kad kâmet’s-salât cümlesini ilave etti.Eğer halkın(bana yalancı diyeceğinden korkum)olmasaydı “ben uykuda değildim, uyanıktım”diyecektim”dedi.Bunun üzerine Allah Rasûlü(s.a.v):

“Allah sana hayır göstermiş,Bilal’e söyle(bu kelimeleri söyleyerek)ezan okusun”dedi.

Hz Ömer(r.a)’de atılarak:

“Onun gördüğünü aynen ben de gördüm,ancak o anlatma işinde benden önce davranınca ben utandım(anlatamadım)”dedi.

Peygamber Efendimiz(s.a.v) ezanı böylece kabul buyurdular.Ezan,takrir-i sünnet ve sünnet-i müekked oldu.Hazarda ve seferde erkeklere gerekli bir sünnettir.Kadınlara ise mekruhtur.

Kaynak:Miftâhu’l-İrşâd

%d blogcu bunu beğendi: