Fatiha Okuyan Da Duyan Da Amin Demelidir

Yorum bırakın

dua edenler

Dua edenle âmin diyen mükâfatta ortaktır. Okuyanla dinleyen mükâfatta ortaktır. Âlim ile talebe ecirde ortaktır. (Râmuzu’l-Ehâdis, s.207, h.2467)

Âmin, dört harftir. Her ne zaman Fatiha okunsa, okuyan da duyan da sonunda âmin demelidir. Çünkü bu “âmin”e melekler de iştirak eder. Kimin “âmin”i meleklerin “âmin”ine tekabül ederse onun günahları bağışlanır. Bilhassa namazlarda okunan Fatiha-i Şerif’in sonundaki âmin cümlesi günahı daha çok temizler.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar

Namazda Amin Demenin Anlamı

1 Yorum

kalp duası

Âmîn; niyaz ve duanın kabulü için dilemek, istemek demektir. Her şeyin bir iliği olduğu gibi duanın da iliği âmîn demektir. Rabbim beni bağışla, isteğimi ver anlamına gelir ki, kul namazda bunu iyice düşünüvermeli ve yabancı kalmamalı. Bir cemaatle kılınan namazda âmîn esnasında bütün melekler o âmîne iştirak ederler. Kim de bunu yerine getirirse bilmelidir ki duası kabul edilmiştir. Çünkü meleklerle beraber yapılan duaya âmîn dediği için Hz. Allah (c.c) bir ayeti kerimede mealen şöyle buyurur: “Siz dua edin ben kabul ederim” va’d-i ilahisi zahir olur. Bu şerefe ermek ise ancak tarif edilen hususlara dikkatle olacağından Rabbimizin gördüğünü düşünmeli. 

Fatiha-yı şeriften sonra bir sûre veya birkaç ayet-i kerime okumak Hz. Allah ile sözleşmek demektir. Rabbimiz bize söz verirse elbette bizim her halimiz onun istediği gibi olacaktır. Lâ-mekân olan Allah’ın mülküne varmayı hak etmiş oluruz. O zaman da Allah’ı gerektiği gibi tesbih etmeye başlarız. Hal böyle olunca kişi hemen secdeye kapanıverir.

Ssecde yeri ise Allah’a en yakınlık yeridir. Burası dikkatle tesbih edilen makamdır. Rabbimiz elbette tecellisini kulundan esirgemez. Arada olan yetmiş üç perdeden biri kalkar.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Namazda Fatiha Suresi Dışında Besmele Çekilmez

5 Yorum

net gül resmi

Es-selamü aleyküm kardeşlerim,

Namaz esnasında fazla bilinmeyen ve dolayısıyla uygulanamayan bir husus var. Şöyle ki:

Namazda Fatiha sûresi dışında okuduklarımızın başında Besmele çekilmez, yalnızca Fatiha sûresi başında Besmele çekilir. Uygulanışı şöyledir:

Namazda İlk Fatiha’da eûzü besmele çekilir. 

İkindi ve  yatsı namazlarının sünnetleri ile  ve 4 rekat olarak kılınan teravih namazında 3. rekatta Sübhaneke’den sonra eûzü besmele çekilir. 

İkindi ve yatsı namazının sünneti ile 4 rekat olarak kılınan teravih namazı dışındaki namazlarda, ilk Fatiha’dan önce euzübesmele diğer Fatiha sûrelerinden önce Besmele çekilir.

Namazda Fatiha sûresi dışındaki diğer sûrelerde  Besmele okunmadığı gibi Sübhaneke, Ettehiyyatü, Salli-Barik, Rabbenâ, Rabbenağfirli okunurken de Besmele çekilmez.

Allah’a emanet olunuz..

Fatiha’nın Fazileti

Yorum bırakın

Fatiha'nın fazileti

Ebû Saîd İbnu-l Muallâ anlatıyor:

“Ben Mescid-i Nebevi’de namaz kılıyordum.Rasûlullah(s.a.v)beni çağırdı.Fakat(namazda olduğum için)icabet edemedim.Sonra yanına gelerek:

“Ey Allah’ın Rasûlü namaz kılıyordum(bu sebeple cevap veremedim diye özür beyan ettim.) Bana:

***”Allahu Teâla Kitab’ında:”Ey iman edenler,Allah ve Rasûlü sizi çağırdıkları zaman hemen icabet edin!(Enfal Suresi-ayet 24)”buyurmuyor mu?dedi ve arkasından ilave etti:

***”Sen mescidden çıkmazdan önce,sana Kur’an-ı Kerim’in(sevapça)en büyük suresini öğreteyim mi?”dedi ve elimden tuttu.

Mescidden çıkacağı sırada ben:

“Sana en büyük sureyi öğreteceğim dememiş miydiniz?dedim.

Bana:

***”O sure Elhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn’dir ki(namazlarda tekrar tekrar okunan)yedi ayet(es-Seb’u’l-Mesânî)ve bana verilen yüce Kuran’dır!”buyurdu.(Buhari)

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz buyurdu ki:

***”Ya Cabir,dikkat et.Sana Kuran’da nazil olan en büyük sureyi bildiriyorum.O Fatiha-yı şeriftir.Zira onda her derde karşı bir şifa vardır.”

***”Her kim namazda veya sair yerlerde Fatiha okunmaya başlandığında orada bulunursa,Allah yolunda yapılan savaşta bulunmuş gibi olur.Kim hatim okunup dua esnasında tekrar Fatiha okunurken hazır olursa,ganimetler verilirken orada bulunan kişi gibi hak sahibi olur.(Ramuz)”

Ebu Hüreyre’den rivayet edilen bir hadis-i şerif de şöyledir:

***”Kim Fatiha’yı okumadan namaz kılarsa,bilsin ki bu namaz noksandır(bu sözü üç kere tekrarladı),eksiktir.”

Ebu Hüreyre(r.a)’ye:Biz imamın arkasında bulunuyorsak(ne yapalım?)diye sorulmuştu.Şu cevabı verdi:

“Yine de içinden oku.Zira ben Rasûlullah(s.a.v)’ın şöyle söylediğini işittim:

***”Allahu Teâla(bir hadis-i kudside)buyurdu ki:

“Ben kıraati kulumla kendi aramda iki kısma böldüm,yarısı bana ait,yarısı da ona.Kuluma istediği verilmiştir.

Kul: “Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn”(Hamd alemlerin Rabbine aittir)deyince,Aziz ve Celil olan Allah:”Kulum bana hamdetti!”der.

Kul:”er-Rahmânirrahîm”deyince Allah:”Kulum bana senada bulundu”der.

Kul:”Mâliki yevmiddîn”deyince Allah(c.c):”Kulum beni yüceltti ve büyükledi.”der.

Kul:”İyyâke na’budü ve iyyâke nestaîn(Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz)deyince Allah(c.c):”Bu benimle kulum arasında bir(taahhüddür).Kuluma isteğini verdim.”der.

Kul:”İhdine’s-sırâta’l-müstakîm sırâtallezîne en amte aleyhim gayr’il-mağdûbi aleyhim ve la’ddâllîn(Bizi doğru yola sevket,o yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoludur,gazaba uğrayanların ve dalâlete düşenlerin yoluna değil!)dediği zaman,Allah(c.c) da buyurur ki:

“Bu da kulumundur,kuluma istediği verilmiştir.”(Müslim)

Fatiha namazlarımızın her rekatında okunur.Manası itibarıyla da en büyük münacat ve duadır.

Fatiha’da her derde bir şifa vardır.

Kaynak:Gönül İncileri

%d blogcu bunu beğendi: