Allah’ın (cc) Ve İnsanların Sevgisini Kazanmanın Yolu

Yorum bırakın

tüy

Mansur Ebu Mücahid (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

Bir adam Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gelerek:

“Bana öyle bir tavsiyede bulun ki, onu yerine getirdiğimde Allah’ın ve insanların sevgisini kazanayım.” dedi.

Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Dünyaya değer verme ki, Allah seni sevsin. Dünyayı insanlara bırak ki, insanlar da seni sevsin.”

Hadis Kaynak: Hilyetü’l-Evliyâ Sıfâtü’s-Safve, c.6, s.204)

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar

Cennetin Her Tarafında Güzel Kokular Dalgalanmaktadır

Yorum bırakın

sarkan çiçek

“Dikkat edin! Cennet için hazırlanan var mı? Orada hiçbir dert ve tehlike yoktur. Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki, o cennet tamamıyla parıldayan bir nurla doludur. Her tarafında güzel kokular dalgalanmaktadır. Orada muazzam köşkler, geniş nehirler, bol ve olgun meyveler, güzel ve dilber zevceler, ebedi, pek çok ve renkli güzel elbiseler vardır. Orası; yüksek, güzel ve selim yurtlarda parlak hayat sürülen bir yerdir. Dediler ki:

“İşte bizler ona hazırlananlarız ya Resûlallah”

Buyurdu ki:

“İnşaallah deyiniz.”

Hadis Kaynak: Râmûzu’l-Ehâdis, 2032

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Sevgisiz Ve Gönülsüz İrşad Olmaz

Yorum bırakın

Hz. Peygamber Aleyhissalâtü vesselâm: 

fincandaki çiçek

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin.” buyuruyor. (Müslim, c.2, Cihad 6-7 (1732-1733); Buhârî, ilim 12, Edeb 80)

Bu hadis-i şerifin başka bir rivayetinde “müjdeleyin” ifadesi yerinde “ısındırın” denilmiştir. Dinimiz İslam’ın bilgiden çok sevgiyle alakalı olduğu unutulmamalıdır. Sevgisiz ve gönülsüz irşad olmaz. Sevgisi, ızdırabı, çilesi ve fedakarlığı olmayan, Kur’ân ve İslam ahlakından mahrum olur.

Resûl-i Ekrem (sav):

“Cibril (Aleyhisselâm) bana kolaylaştırıcı olmamı emretti.” buyurmuştur. 

Bu emir, her Müslümanın şiarı olmalıdır.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

Din Nasihattir Hadis-i Şerifinin İzahı

Yorum bırakın

güllü kitaplar

Evlad!

Hak Celle Ve Âlâ Hazretleri kullarına kendi rızasını kazandırmak için Kur’ân’ı Mübinî ile beyan ederek buyurur ki:

“İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şeylerle mücadele et. Ağır söz ve şiddet olmaksızın yumuşaklıkla ve yolların en güzeliyle söyle ki, Hakk’a boyun eğsinler.” (Nahl Sûresi, ayet 125)

“Din Nasihattir.” (Müslim, c.1, s.74, h.55)

Allah’a, Kitabına, Rasûlüne, müslümanların imamlarına ve bil-umum müslümanlara nasihattir. Hadis-i şerifin manası şudur ki; dinin direği ve kıvamı nasihatten ibarettir. Nitekim “Hac Arafat’tır” denildiği gibi, ahaliye nasihat etmek, din ve dünyalarına faydalı olan şeyleri kendilerine göstermek, onlara öğretmek, kusurlarını görmezlikten gelmek, onlara eza etmemek, yardımlarına koşmak, zararlarını gidermek, iyiliği emretmek ve kötülüğü nehy etmek, büyüklerine hürmet küçüklerine şevkatte bulunmak, aldatmamak, hased etmemek, kendisi için dilediğini onlar için de dilemektir. Kötü gördüğünü onlar için de kötü görmek, onların mallarını, canlarını müdafa etmek, kendilerini bu sayılan şeylerle ahlaklanmaya teşvik etmek ve taatlarını yerine getirmek için neşelerini artırmak, öğütten geri kalmamaktır.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Topluma Gelen Umumi Belanın Sebebi

Yorum bırakın

Hz. Yunus (as)'ın duası

Kays b. Ebî Hâzım anlatıyor:

“Hz. Ebu Bekir (ra) Cenâb-ı Hakk’a hamd ve senâdan sonra dedi ki:

“Ey insanlar! Sizler şu ayeti okuyor fakat yanlış anlıyorsunuz:

“Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar veremez.” (Mâide Sûresi, ayet 105)

Biz Hz. Peygamber (sav)’in: “İnsanlar zalimi görüp elinden tutmazlarsa, Allah’ın hepsine ulaşacak umumi bir bela göndermesi yakındır!” dediğini işittik. Keza ben, Resûlullah (sav)’in: 

“İçlerinde kötülükler işlenen bir topluluk, bu kötülükleri bertaraf edecek güçte olduğu halde seyirci kalır, müdahale etmezse, Allah’ın hepsini saran umumi bir bela göndermesi yakındır.” dediğini işittim.”

Hadis Kaynak: Ebû Dâvud, c.4, Melâhim 17, h.4338; Tirmizî, c.5, Tefsir, Mâide, h.3057; İbni Mâce, Fiten 20, h.4005

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ 

Older Entries Newer Entries

%d blogcu bunu beğendi: