pembe Kuran

Ma’kıl b. Yesâr (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Kim sabah olduğunda üç kere “Eûzü billâhissemî’il-alîmi mineşşeytânirracîm” (Allah’ın rahmetinden kovulan taşlanmış şeytanın şerrinden her şeyi bilen Allah’a sığınırım.) diyerek Haşr Sûresi’nin sonundan üç ayet okursa (Lev enzelnâ..), Allah o kimseye yetmiş bin melek vekil eder. Melekler akşama kadar o kimseye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak ölür. Akşam olunca okuyan kimse de sabaha kadar aynı durumdadır.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.5, Fezâilü’l-Kur’an 22, h.2922; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’an 27

Kaynak Kitap: Miftâhu^t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar