Allah (cc)’tan Hakkı İle Haya Etmek Nasıl Olur?

Yorum bırakın

laleler ve çiçekler

Murakabenin evvelinde elde edilecek sonuç, kalbe gelen düşünceleri kontrol etmek, onların içinde karışık olanları keşfedip ayırmak, Allahu Teâlâ’nın her an bizi gördüğünü düşünerek edepli ve hayalı olmaktır. Herkesten istenen haya hali, Hz. Peygamber (sav)’in şu hadisinde emrettiği durumdur. Resûlullah (sav) ashab-ı kirama: “Allah’tan hakkı ile haya edin.” buyurdular. Ashap: “Ey Allah’ın resûlü, biz Allah’tan haya ediyoruz.” dediler. O zaman Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Benim bahsettiğim haya, sizin dediğiniz değildir. Benim kastettiğim şudur: Kim Allah’tan gerçek manada haya ediyorsa, başını ve başını çevreleyen azalarını, midesini ve midesinin etrafındaki bölgeleri (avret mahallini) haramdan korusun, ölümü ve çürümeyi düşünsün. Kim ahireti isterse, dünyanın süsünü terk etsin. Kim bunları yaparsa Allah’tan gerçek manada haya etmiş olur.” (Tirmizi, Kıyame 24; Hakim, Müstedrek IV, 323; Taberani, Mu’cemü’l-Kebir, II, 246)

Bu haya, manevi makamlardandır.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Kalp Katılığı Üçtür

Yorum bırakın

ebru gibi

Ahmed bin Havârî (Rahmetullâhi aleyh), kalp katılığı üçtür, demiştir. Bunlar bulundukça kişide haya olmaz:

1- Ağlamayan göz,

2- Tûl-i (uzun)emel,

3- Dünya sevgisi

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Allah’tan (cc) Haya Etmenin Mükafatı

Yorum bırakın

tahta üzerindeki gelincik

Ahmed bin Havârî (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Kul, Allahu Teâlâ’dan haya ettikçe, Cenâb-ı Hak, yer halkının tümüne onun ayıplarını unutturur. Kıyamette onun aleyhine şehadet edecek kimse bulunmaz. Kul Sırat köprüsü üzerinde iken eline bir mektup verilir. Kul açıp okuduğu zaman: Kulum, sen yaptığın ve yapmak istediğini yaptın; fakat ben bu konuda aleyhinde bir açıklama yapmaktan haya ettim. Haydi, cennete git, affıma mazhar ol, müjdesiyle karşılaşır.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Allah’tan Gereği Gibi Haya Etmek Nasıl Olur?

Yorum bırakın

pembe gelincik

Abdullah b. Mes’ud (r.a)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah’tan gereği gibi haya edin!”

Bunun üzerine: “Ey Allah’ın Peygamberi, dedik, zaten hayalı davranıyoruz elhamdülillah!”

Buyurdu ki:

“O sizin anladığınız utanma hissi değildir. Allah’tan gereği gibi haya etmek demek; baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içerisine aldığı organları her türlü günah ve haramlardan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır.Ahireti isteyen dünyanın süsünü bırakır. Kim bu şekilde davranırsa Allah’tan gerektiği gibi haya etmiş olur.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.4, Kıyamet 24, h.2458

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Hayri Baba (k.s)’dan: Hz. Yusuf as Ve Züleyha, Haya..

Yorum bırakın

renkli doğa

Seyyid Şeyh Mustafa Hayri Malatyevî (k.s) derdi ki:

“Haya, kişiyi ihya eden gerçek fazilettir. Hayaya hâkim olamayan imana daha zor hâkim olur. Kulun hayası ne kadar çoksa ahlak güzelliği o kadar büyüktür. Nitekim Züleyha validemiz Yusuf Aleyhisselâm’ı şenî hale davet ederken evin bir kenarında bulunan putun üstünü bir bezle kapatır. Yusuf Aleyhisselâm, bunu niye yaptın, deyince Züleyha:

“Puttan utanıyorum.” der.

Bundan büyük hisse alan Hz. Yusuf Aleyhisselâm:

“Seni, beni ve bu âlemdeki her şeyi yaratan Allah’tan niçin utanmıyorsun?” diyerek teslim-i- tâmme ile Rabbine yönelir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Haya Nedir,Haya Sahibinin Özellikleri Nelerdir?

10 Yorum

haya

Allahu Teâla buyuruyor ki:

“(İnsan) Allah’ın(onu)gördüğünü bilmiyor mu?(Alak Suresi-ayet 14)

Rasûlullah(s.a.v) da buyuruyor ki:

“Haya imandandır.İman(sahibi) ise cennettedir.Hayasızlık(ve bundan kaynaklanan kabalıklar,çirkin ve kırıcı sözler)cefa(eziyet,zulüm,haksızlık)dan bir parçadır.Cefa(eden de)cehennemdedir.”(Muvatta)

“Allah’tan hakkıyla haya edin.”

Ashab:”Ey Allah’ın Rasûlü,elhamdülillah,biz Allah’tan haya ediyoruz.”dediler.Ancak Rasûlullah şu açıklamayı yaptı:

“Söylemek istediğim bu(sizin anladığınız haya)değil.Allah’tan hakkıyla haya etmek,başı ve onun taşıdıklarını,karnı ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen,ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır.Kim ahireti dilerse dünya hayatının ziynetini terk etmeli,ahireti bu hayata tercih etmelidir.Kim bu söylenenleri yerine getirirse,Allah’tan hakkıyla haya etmiş olur.”(Tirmizi)

“Her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır.İslam’ın ahlakı da hayadır.”(Muvatta,İbni Mace).

Hak Teâla(c.c),Hz.İsa(a.s)’ya şunu vahyetti:

“Önce kendine vaaz et,o öğüt alırsa sonra halka vaaz et,aksi halde halka vaaz ederken benden haya et.”(İmam.Ahmed b. Hanbel)

Bir kimse itaat halinde Allahu Teâla’dan haya ederse,o kimse günah işlerken Allah ondan haya eder de günahına bakmaz.

Haya,Allah’ın nimetlerini,ibadet ve ameldeki kusurlarını görmektir.Bu iki görüş arasından bir hal doğar ve ona haya denir.

Haya,Rab Teâla’nın azameti karşısında kalbin sıkılmasıdır.Allah’a verdiği ahdi bozan ve Allah’ın haram sınırlarına tecavüz eden kişi,hayanın kalbi yakmasından hasıl olan zevki tadamaz.

Haya edenden sel gibi ter boşanır.Bu,onda bulunan faziletin eseridir.Nefiste benlikten ve utanılacak işlerden bir şey bulunduğu sürece,o nefsin sahibi hayadan yüz çevirir.

Kaynak:Miftâhu’r-Rüşd

%d blogcu bunu beğendi: