salavat

İmam-ı Gazali (ks) İhya’sında namazın her rüknünde kalbin hazır olmasını anlatan bölümünde şöyle der:

“Peygamber (sav) efendimizin suretini ve kerim şahsını kalbinde hazır eyle. Esselâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtühü derken inan ki senin selamın O’na ulaşır ve O daha mükemmeliyle sana cevap verir.”

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl