mezardaki lale

Kabir ziyaretine gidecek olanlar ilk önce bir miktar istiğfar etmeli ondan sonra yola çıkmalıdır. Ziyaretine gideceği Peygamber veya evliyadan biri ise kendini günahı en çok olan biri mesabesinde saymalı. Sanki boynuna bir ip takılmış zorla oraya götürülüyor gibi davranmalı. Çünkü “günahım sebebiyle burayı ziyaret etmeye yüzüm yoktur” diye düşünmeli. Ziyaret yerine varınca kabrin ayak tarafından sanki kabir sahibinin sağ ayağı ziyaret edenin kalbine geliyor şeklinde düşünüp öylece durmalı. On bir ihlas veya Yasin-i şerifi okuyup himmet ve şefaat beklemelidir. Ayrılışında da, “beni Peygamber Efendimize sevdir” diye Allah’a yalvara yalvara evine, gideceği yere dönmelidir.

Ziyaret edeceği Peygamber veya evliyadan değilse doğruca sağ tarafına varmalı, yüzüne karşı durduğunu düşünmeli ve her iki ziyareti de ayakta olarak yapmalıdır. Gene on bir İhlas-ı şerif veya Yasin-i şerifi okumalı, ziyaret ettiği kişiye ve ümmet-i Muhammed’in küllisine hediye etmelidir.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar