Mümin Yaptığı İbadetlerden Dolayı Kibir Ve Ucuba Düşmemelidir

Yorum bırakın

uzaydan dünyaya bakış

Her Müslüman kişinin kalbinde Allah’ın bir vaizi vardır.”

Başka bir hadiste: “Şüphesiz ki bedende bir et parçası vardır, o iyi olursa bütün beden iyi olur, o bozulursa bütün vücut bozulur, dikkat edin o kalptir.” buyrulmuştur. (Buhari, c.1, s.19, İman 39; Müslim, c.2, Musakat 107 (1599)

İşlenen günah her ne olursa olsun arkasından hemen tevbe etmek gerekir. Bunun vacip olduğunda ulemanın ittifakı vardır.

Mümin, günahı karşısında kendisini sanki bir dağın altında kalmış gibi hisseder. Günahlarının üzerine düşeceğinden korkar. (Tirmizi, c.4, Kıyamet 49, h.2497)

Ebû Eyyûb (ra)’den rivayet edildiğine göre o ölümü yaklaştığı zaman şöyle dedi:

“Resûlullah’tan işittiğim bir hadisi sizden gizlemiştim. Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu işitmiştim:

“Eğer siz günah işlemez olsaydınız, mutlaka Allahu Teâlâ, günah işleyecek ve kendilerini (edecekleri tevbe sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.” (Müslim, c.3, Tevbe 9 (2748); Tirmizî, c.5, s.548, De’avat 98, h.3539)

Bu konudaki diğer rivayette ise Resûlullah (sav) efendimizin şöyle buyurduğu belirtilmiştir:

“Nefsim elinde bulunan Zat-ı Zülcelâl’e yemin olsun ki, günah işlemediğiniz takdirde ondan daha büyük olan ucuba düşeceğinizden korkarım.” (et-Terğib ve’t-Terhîb, c.3, s.442, h.4490)

Ucub, “kendini bir şey sanmak, kendini beğenmek, ameline güvenmek, yaptığı hayırların kendini mutlaka kurtaracağı inancında olmak” demektir. Mümin, yaptığı ibadetlerden dolayı kibir ve ucuba düşmemelidir.

Kişiye günah olarak ucub yeter; hatta kişinin kendini günahsız görmesi gibi bir günaha düşmektense, günah işleyip tevbe etmesi daha evladır. Cenâb-ı Hak da kudsi hadiste buyuruyor ki:

“Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azap veririm.” (Müslim, c.3, Birr 136 (2620); Ebu Davud, c.4, Libas 26, h.4090)

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Her Şeyin Bir Afeti Vardır

Yorum bırakın

pandoroma-27

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki:

“Ey Ali! Her şeyin bir afeti vardır:

Sözün afeti yalan,

Bilginin afeti unutmak,

İbadetin afeti riyakarlık,

Zarifliğin afeti sululuk,

Cesaretin afeti taşkınlık,

Müsamahanın afeti başa kakmak,

Güzelliğin afeti kendini beğenmek,

Değerin ve asaletin afeti iftihar,

Hayanın afeti zayıflık,

Keremin afeti böbürlenmek,

İhsanın afeti cimrilik,

Cömertliğin afeti israf,

İbadetin afeti kibir,

Dindarlığın afeti hevadır.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler-2

Şeref Ve Hakiki Üstünlüğe Ermek İçin Tercih Edilecek Altı Şey

2 Yorum

flu gül resmi

İbrahim bin Ali Horasânî (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Ey dostlar, kim şeref ve hakiki üstünlüğe ermek istiyorsa altı şeyi, altı şeye tercih etmelidir. Zira salihler, bu tercihi yaparak hayrın doruklarına vardılar:

1- Fakirliği, azdırıcı zenginliğe tercih etmelisin.

2- Açlığı tokluğa tercih etmelisin.

3- Sade olanı, gösterişli olana tercih etmelisin.

4- Tevazu ve nefis terbiyesini, kibre tercih etmelisin.

5- Hüznü, sevince tercih etmelisin.

6- Ölümü, hayata tercih etmelisin.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

İbrahim Bin Ethem (ra)’den Nasihatler

Yorum bırakın

Gül demeti

İbrahim bin Ethem (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Kibirlenmeyin, mağrur olmayın, yaptıklarınızla övünmeyin. Üstünüzdekilere değil, altınızdakilere bakınız. Kalpleriniz Allah sevgisi ile dolsun. Bedenleriniz Allah’a itaatle yoğrulsun. Allah’tan utanınız. Dilleriniz Allah’ı zikretsin. Gözlerinizi de harama karşı koruyun.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Ancak Cahiller Kibirlenir / Abdülkadir Geylani (ks)

Yorum bırakın

İstanbu bulutları

Dünyaya talip olma. Dünyalık için öfkelenme. Zira böyle bir hareket kalbini ifsad eder, bozar. Tıpkı bala karıştırılan sirkenin onu bozması gibi.

Vah sana! Dünya sevgisi ile kibri bir arada topladın. Halbuki bunlar öyle iki haslettir ki, kimde bulunurlarsa o iflah bulmaz. Meğer ki onlardan tevbe etmiş ola.

Akl-ı selim sahibi ol. Şöyle bir düşün. Sen kimsin? Nesin? Hangi şeyden yaratıldın? Niçin yaratıldın? Kibirlenme. Zira ancak cahiller kibirlenir. Allah’ı, O’nun resûllerini ve salih kullarını bilmeyenler kibirlenir.

Ey aklı kıt olan kişi! sen kibirlenerek yükselmek istiyorsun. Bu yanlıştır. Tersini yap. Kibirlenme. Bilakis tevazu göster. İşte o zaman isabet eder, gerçekten yükselirsin. Bak, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar:

“Kim ki Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Kim de kibirlenirse onu da alçaltır.”

Ahirete razı olan, dünyaya lâyık olur. Aza razı olana çok gelir. Alçakgönüllülüğe razı olana efendilik gelir. Sen daha aşağıya razı ol ki, hakkındaki hüküm değişsin.

Kim ki kadere boyun eğer ve razı olursa, her şeye kâdir olan Allah onu yükseltir. Tevazu ve hüsn-ü edep seni Allah’a yakınlaştırır. Kibir ve sû-i edep ise seni Allah’tan uzaklaştırır. Taat, ibadet seni islah eder Allah’a yakınlaştırır. Masiyet, günah ise seni ifsâd eder, Allah’tan uzaklaştırır.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf. 367 / Abdülkadir Geylani (ks)

Hz. Allah (cc), “Kibrin Düşmanı Benim” Buyuruyor

2 Yorum

BAYKUŞ AİLESİ

Resûlullah (sav) Efendimiz Hz. Ali (kv)’ye hitaben: “Ya Ali, Allahu Azimüşşan’ın bir kimseyi senin vasıtanla hidayete erdirmesi, şüphesiz ki üzerine güneşin doğup battığı her şeyin senin olmasından daha hayırlıdır.” buyurmuştur. Bu, güzel bir müjdedir. Ama bunun arkasından kendinde bir varlık ve benlik oluşursa, bu onun felaketine sebep olur. Çünkü Hz. Allah, “Kibrin düşmanı benim.” buyuruyor. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir dolaşanı gazabıyla yok edeceğini beyan ediyor. Belki hemen yok etmez; ama yarın ölürken, kabrindeyken veya yeniden diriltildiği vakit yok eder. Cenâb-ı Hak bu afetlerden korusun.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Kibirli Adamın Sonu

Yorum bırakın

camide namaz kılanlar

Sufilerden biri anlatıyor:

Tavafta önünde hizmetçileri yürüyen birisini gördüm. Hizmetçiler onun için insanların tavafına engel oluyorlardı. Sonra aynı şahsı Bağdat köprüsü üzerinde dilenirken gördüm. Şaştım ve halini sordum. Dedi ki:

“İnsanların tevazu gösterdiği yerde ben kibirlendim. Onun için Hakk Teâlâ,halkın yükseldiği yerde beni alçalttı.”

Kaynak: Kuşeyri Risalesi

Abdülkadir Geylani’den(k.s) Kibirlinin Durumu

Yorum bırakın

zarif beyaz çiçekler

İzzet ve Celal sahibi Hakk’a ve insanlara karşı kibirlenmeyi bırak. Zira kibir; İzzet ve Celal sahibi Allah’ın, cehennemde kendilerini yüzüstü düşüreceği zalimlerin sıfatları cümlesindendir. İzzet ve Celal sahibi Allah’ın takdirine razı olmadığın zaman O’na karşı kibirlenmiş olursun. Müezzin ezanı okuduğu zaman hemen namazı edaya koşmuyorsan O’na karşı kibirlenmiş olursun. O’nun mahluklarından birine zulüm-haksızlık edersen  O’na karşı kibirlenmiş olursun. Yaratıklarının en zayıfı vasıtasıyla seni mahvetmeden hemen önce O’na dön. Nitekim Nemrud’u ve diğer bir kısım hükümdarları mahlukatının en zayıfları vasıtasıyla helak etmiştir. Allah’a dön ve günahlarına tevbe et. Hem de samimi ve ihlaslı olarak. Gerek Nemrud ve gerekse diğer hükümdarlar Allah’a karşı kibirlenip böbürlenince, O da onları önceleri aziz iken sonraları zelil, hakir kıldı. Önceleri zengin iken, sonradan fakirliğe düşürdü. Önceleri nimetler içindelerken, sonrasında azaba duçar kıldı. Yaşayıp dururlarken öldürdü..

Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

%d blogcu bunu beğendi: