Nebevi Tavsiyeler – 5

2 Yorum

yeşil yapraklar arasındaki pembe gül

Ey Ali! Ölüyü yıkamak gerekir. Kim bir ölüyü yıkarsa kendisine yetmiş kere mağfiret edilir. Bu mağfiretlerden birisi bütün yaratılmışlara dağıtılsaydı, hepsini kuşatırdı. Hz. Ali bunun üzerine şöyle der: “Ey Allah’ın peygamberi! Bir ölüyü yıkayan kişi ne demelidir?” Hz. Peygamber (s.a.v) de şöyle dedi: “Ey Rahman! Mağfiret eyle. ” Yıkanmayı tamamlayıncaya kadar böyle dua eder.”

Ey Ali! Tek başına yolculuğa çıkma, çünkü şeytan yalnızla beraber, iki kişiden nispeten daha uzaktır. Ey Ali! Bir kişi tek başına yolculuğa çıktığında sapıtır, halbuki üç kişi bir cemaattir. Ey Ali! Yolculuğa çıktığında vadilerde konaklama. Vadiler yılanların ve yırtıcı hayvanların mekanlarıdır. Ey Ali! Üç kişi bir hayvanın üzerine binmesin. Öyle bir durumda en öndeki lanetlenmiştir.

Ey Ali! Kölenin veya cariyenin bir çocuğu olduğunda sağ kulağına ezan oku ve sol kulağına kamet getir. Böyle yaparsan şeytan çocuğa zarar veremez.

Hz. Muhammed (s.a.v)

Reklamlar

Efendinin Köleden Öğrendiği Dersler

Yorum bırakın

balon içinde balonlar

Adamın birisi bir köle satın almıştı. Köle, din ve salâh ehlinden biriydi. Efendisi onu alıp evine götürünce aralarında şu konuşma geçti:

Efendi: Benim evimde neler yemek istersin?

Köle: Ne verirsen onu yerim.

Efendi: Nasıl elbise giymek istersin?

Köle: Ne elbise verirsen onu giyerim.

Efendi: Evimin hangi odasında kalmak istersin?

Köle: Hangi odayı uygun görüp verirsen orada kalırım.

Efendi: Evimin hangi işlerini yapmak istersin?

Köle: Hangi işleri yapmamı istersen onları yaparım.

Bu son cevaptan sonra Efendi ağlamaya başladı ve dedi ki:

Keşke ben de Rabbimle böyle olabilseydim. O zaman ne mutluydu bana!

Bu arada köle dedi ki:

Ey benim efendim! Efendisinin yanında kölenin irade ve ihtiyarı olur mu?

Bunun üzerine Efendi dedi ki:

Seni âzâd ediyorum. Allah için hürsün. Ayrıca benim yanımda kalmanı istiyorum ki sana canımla ve malımla hizmet edebileyim..

Kaynak: Fethû’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Yemeğini Köpeğe Verip Aç Kalan Kölenin Mükafatı

Yorum bırakın

gelincik tarlası resmi

Abdullah b. Cafer (r.a) bir fidanlığa uğradı ve orada çalışan siyah bir köle gördü. Biraz sonra köleye üç tane çörek getirip verdiler. O sırada bahçeye bir köpek girdi ve köleye yaklaştı. Köle çöreğin birisini köpeğe attı, köpek onu yiyince ikincisini, sonra üçüncüsünü attı, köpek de yedi. Abdullah b. Cafer (r.a) ise bu durumu seyrediyordu. Sonra Abdullah b. Cafer (r.a) köleye sordu:

Ey köle! Günlük azığın ne kadardır?

Gördüğün üç çörektir..

Peki neden köpeği kendine tercih ettin?

Burası köpeklerin yeri değildir, uzak mesafeden aç gelmiştir. Onu aç olarak geri göndermeyi uygun görmedim.

Akşama kadar ne yapacaksın?

Aç kalacağım.

Abdullah b. Cafer (r.a) :

“Ben cömertliğimden dolayı kınanırım. Bu köle ise benden daha cömerttir.” dedi. Sonra o bağı, köleyi ve orada bulunan aletleri sahibinden satın alıp o köleyi azat etti ve bağı ona bağışladı.

Kaynak: Kuşeyri Risalesi

%d blogcu bunu beğendi: