Cahil Kimse Kadere Karşı Durmak İster

Yorum bırakın

tahta ve çiçek

Azizim!

Kur’ân’la amel etmek, seni Kur’ân’ın bulunduğu makama erdirir. Sünnetle iş yapmak ise, Peygamberimizin makamına çıkarır. Peygamberimizin ruhaniyeti, Allah yolcularının kalbi etrafında durur. Orayı süsleyen o ruhtur. Onların sır alemleri O’nun ruhuyla parlar. Yakınlık kapısını o açar. Allah yolcularının perişan saçlarını o ruh düzeltir, tarar. Kalp, sır ve Yaratan arasında elçiliği o ruh yapar. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin ruhaniyetine bir adım yaklaşan, şükür yolunu tutmalıdır. Yaklaştıkça kulluğu artmalıdır. Bundan başka bir şeyle ferah bulmak isteyen, boş hevese kapılmış olur.

Cahil kimse, dünya ile ferahyâb olur. Bilgi sahibi, dünya ile hüzünlü olur.

Cahil kişi, kaderle niza çıkarır, ona karşı durmak ister. Bilgi sahibi, ona uyar ve razı olur.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar

Hafızım İlahisi

Yorum bırakın

Allah’ım, bize gıda olarak zikrini, zenginlik olarak da yakınlığını nasip et. (Amin)

Abdülkadir Geylani (ks)

Kuran Allah’ın Sağlam İpidir

Yorum bırakın

hu cc

Hâris el-A’ver (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki:

“Mescide uğradım ve cemaati zikri terk edip (bir takım) malâyanî konulara dalmış, konuşuyor buldum. Sonra Hz. Ali (ra)’ye çıkıp durumdan (kendisini) haberdar ettim.

Bana: “Doğru mu söylüyorsun, öyle mi yapıyorlar?” dedi. 

Ben: “Evet!” dedim. (Bunun üzerine) Hz. Ali (kv) şöyle dedi: “Ben Resûlullah (sav)’in şöyle söylediğini işittim:

“Dikkat ediniz! Bir (büyük) fitne çıkacak!”

Ben hemen sordum: “Bundan kurtuluş yolu nedir, Ey Allah’ın Resûlü?” Buyurdular ki:

“Allah’ın kitabına uymaktır. Onda sizden önceki (milletlerin ahvaliyle ilgili) haber, sizden sonra (Kıyamete kadar) gelecek fitneler ve Kıyamet ahvali ile ilgili haberler mevcuttur. Ayrıca sizin aranızda (iman-küfür, taat-isyan-, haram-helal vs nevinden) cereyan edecek durumların da hükmü var. O, hakkı batıldan ayıran ölçüdür. Onda her şey ciddidir, gayesiz bir kelam yoktur. Kim akılsızlık edip ona inanmaz ve onunla amel etmezse, Allah onu helak eder. Kim onun dışında hidayet ararsa Allah onu saptırır. O, Allah’ın sağlam ipidir. O, çok hikmetli olan zikirdir. O, dosdoğru yoldur. O öyle bir kitaptır ki, arzuların hakikatten saptıramadığı (kalpler ile fikirler eğrilmez). Kendisini (kıraat eden) dilleri iltibastan (karışıklık ve belirsizlikten) korur. Alimler ona doyamazlar. Onun çokça tekrarı usanç vermez, tadını eksiltmez. İnsanı hayretlere düşüren mümtaz yönleri son bulmaz, tükenmez. O öyle bir kitaptır ki, cinler onu dinledikleri zaman şöyle demekten kendilerini alamadılar: “Biz, hiç duyulmadık bir tilavet dinledik. Bu, doğruya götürmektedir, biz onun (Allah kelamı olduğuna) inandık (Cin Sûresi, ayet 1)”. Kim ondan haber getirirse doğru söyler. Kim onunla amel ederse ecir ve sevaba mazhar olur. Kim onunla hüküm verirse adaletle hükmeder. Kim ona çağrılırsa, doğru yola çağrılmış olur. Ey A’ver, bu güzel kelimeleri öğren.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.5, Fedailu’l-Kur’ân 14, h.2906; Darimî, c.2, Fedailu’l-Kur’ân 1, h.3334

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid Ve’t-Takvâ

Her Gece Kur’an’ın Üçte Biri Nasıl Okunur?

Yorum bırakın

Kuran sevdası

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sizden biri Kur’an’ın üçte birini okumadıkça sakın uyumasın. Denildi ki: “Buna nasıl güç yeter?” Buyurdu ki: “Kulhüvallâhü ehad, Kul eûzü bi-rabbi’l-felak, kul eûzü bi-rabbi’n-nâs’ı okumaya güç yetmez mi?”

Hadis Kaynak: Râmûzu’l-Ehâdis, s.491, h.6112

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Men Bende-i Kur’ânem

Yorum bırakın

Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Rasûlullah

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: