Şeriat, Tarikat, Hakikat Ve Marifet Sırlarına Kavuşmanın Yolu

Yorum bırakın

iki pembe gül

Evliyaullah, Allah (cc)’ın ve sevgili Peygamber (sav)’inin sözlerini, emir ve yasaklarını insanlara hikmet ve güzel öğütlerle hatırlatır, yapılma şekillerini öğretir. Kişi de, bu emir ve yasaklara uyarak Allah’ı hatırlar. Yapılan rabıta sayesinde dirilen kalp Allah’ın emirlerini itirazsız tasdik eder. Çünkü kalp, Allahu Teâlâ’nın sevgisiyle dolunca ilahi nurun fazlı diğer uzuvlara yansır. Böylece nefsi dizginlemek, arzu ve meyillerine gem vurmak, taat ve ibadetlere ağırlık vermek ve Cenâb-ı Hak’tan tecelli-i ilahisini beklemek; şeriat, tarikat, hakikat ve marifet sırlarına kavuşmak mümkün olur ki, bu da ancak olgun bir rabıta ile gerçekleşebilir.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Reklamlar

Abdülkadir Geylani (k.s)’den Marifet Sırları

Yorum bırakın

iki kuş

İnsan ilk başta nefsine bakmalı; yapılışını incelemeli. Kainatta mevcut olan harikalara göz atmalı Onları bir bir tetkik etmeli. Bundan sonra Yaradanın varlığını istidlâl eylemeli. Çünkü kainatta bulunan bütün varlıklar Allah’a götüren birer yoldur. O’nun kuvvetini, kudretini belirten birer hikmettir. Güzel iş daima iyi bir ustaya delildir. 

Bu manayı daha iyi anlatmak için İbn-i Abbas’ın (r.a) bir açıklamasını anlatmak yerinde olur.

Önce bir ayet-i kerime meâli:

“Allah yeryüzünde olanların hepsini hizmetinize verdi.” / Casiye Sûresi, ayet 13

Bu ayetin tefsirinde İbn-i Abbas (r.a) şöyle der:

“Her şeyde Allah’ın isminden bir tanesi vardır. Ve her şeyin ismi Allah (c.c)’ın ismidir. Sen ise o isim ve sıfatların içindesin. Dışta olanlar O’nun kudretiyle olur. İç alemde olanlar O’nun hikmetiyle olur.

Allah, zatını sıfatlarla gizlemiştir. Sıfatını da işlerle örtmüştür. İlim, irade ile olur. İrade ise, hareketlerle ortaya çıkar. Sanat, yapanı sakladı. Sanat irade ile belirdi. O gizliliği içinde saklıdır. Nimetleri yeryüzünde zahirdir. Kudreti açıktır. Hiçbir şey O’na benzemez. O, görür ve işitir.”

İbn-i Abbas (r.a) Hazretleri burada marifet sırlarını açıklıyor. Bunları hiçbir yerde görmek mümkün değildir, bu gibi sözlere kolay rastlanılamaz. Bu büyük insana Peygamber (s.a.v) şöyle dua etmiştir:

“Ya Rabbi! Sen onu dinde fakih yap, tevil yollarını ona öğret.”

Allah bizi onların hayrına erdirsin, onlar arasında toplasın. (Amin)

Kaynak: Fütûhû’l Gayb / Abdülkadir Geylani (k.s)

Marifet Ağacı, Tefekkür Suyuyla Sulanır Ve Yeşerir.

Yorum bırakın

ormandaki ağaç

Ebu Bekir er-Râzî (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Marifet ağacı, tefekkür suyuyla sulanır ve yeşerir. Gaflet ağacı ise cehalet suyu ile hayat bulur. Tevbe ağacı pişmanlık suyuyla yaşar. Sevgi ağacı, yardım, başkalarını kendi nefsine tercih ve dostlarla iyi geçinmeyle sulanır ve büyür. Sen marifet sahibi olmayı ne kadar istersen iste, eğer daha önce irade ve benlik merdivenlerini çiğnememişsen cehalet içinde kalmaya devam edersin. İradeni yenmeyi, nefsine hakim olmayı ne kadar arzu edersen et, tevbeyi düzgün ve sahih bir biçimde yaşayamazsan hep gaflet içinde kalacaksın.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

%d blogcu bunu beğendi: