Zikir Meclisindeki Melekler

Yorum bırakın

nur yağmuru

Abdullah b. Ömer (ra):

“Ya Resûlallah! Zikir meclislerinin ganimeti nedir?” diye sordu. Efendimiz (sav) de cevaben buyurdu ki:

“Zikir meclislerinin ganimeti cennettir, cennet.”

Hadis Kaynak: Müsned, Ahmed b. Hanbel, c.2, s.177; et-Terğib ve’t-Terhib, c.2, s.405

Resûlullah (sav) buyuruyor ki:

“Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın meleklerinden gezip dolaşanlar vardır. (Bunlar) yeryüzündeki zikir meclislerine iner ve orada dururlar. Siz de bu cennet bahçelerine girip faydalanınız.” 

“Ya Resûlallah, cennet bahçeleri nerededir?” dediler.

(Allah Resûlü) buyurdu ki:

“Zikir meclisleridir. Sabah ve akşam zikrullah içinde olunuz. Nefsinize ve birbirinize Allah’ı hatırlatınız. Bir kimse Allah katındaki değer ve derecesini bilmek isterse, Allahu Teâlâ’nın kendi yanındaki değer ve derecesinin nasıl olduğuna baksın. Şüphesiz ki, Allah kuluna, kulunun Allah’a değer verdiği kadar değer verir.”

Hadis Kaynak: Et-Terğib ve’t-Terhib, c.2, s.405, Taberanî, Bezzâr, Hakim, Beyhaki’den..

Kaynak Kitap: Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar

Ahiret Hayatında Aletlere Ve Sebeplere İhtiyaç Yoktur, Abdülkadir Geylani (ks)

Yorum bırakın

mini fotoğraf makinası

Hiçbir kimse müstesna olmamak üzere sizden her biri kıyamet günü getirilir. Bu arada yanında dünyada iken iyilikleri ile kötülüklerini yazmakla vazifeli melekler bulunur. Bu meleklerin beraberinde doksan dokuz sicil defteri vardır. Her sicil defterinin büyüklüğü gözün alabildiği yer mesafesindedir. Orada kişinin iyilikleri, kötülükleri ve kendisinden bütün sadır olanlar mevcuttur. Kendisine bunları okuması söylenir, o da okur. Eğer dünyada iken iyilikler yapmamışsa okuyamaz. Zira dünya hikmet evidir, çalışma yeridir. Orada çalışıp güzel amel ve hareketlerde bulunmak gerekir. Ahiret ise kudret yeridir, dünyadaki güzel amel ve hareketlerin ecrini alma yeridir. Eğer dünyada güzel amel ve hareketlerde bulundu ise ahirette onların ecrine nâil olur.

Dünya hayatı birtakım aletlere ve sebeplere ihtiyaç gösterir. Yani dünya hayatında birçok şeyler birtakım alet, edevât, uzuvlar ve sebeplerle olur. Mesela konuşmak dil ile, işitmek kulak ile olur. Ahiret hayatında ise aletlere ve sebeplere ihtiyaç yoktur. Orada işler aletsiz, uzuvsuz ve sebepsiz de olur. Mesela sizden biri dünya hayatı ile ilgili sicil defterindekileri  inkara kalkışırsa, kendi uzuvları dile gelerek bütün o defterdekileri açıklar. Her uzuv, dünyada işlemiş bulunduğu bütün amelleri başlıbaşına açıklar.

Ey insanlar! Sizler büyük işler için yaratıldınız. Fakat bundan haberiniz bile yok.

Aziz ve Celîl olan Allah şöyle buyurur:

“Sizi boş yere yarattığımızı ve bize asla döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz?” (Müminûn Sûresi, ayet 115)

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)

Meleklere İman

Yorum bırakın

gizemli yol

Melekler vardır. Bunlar nurdan yaratılmışlardır. Yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Gökten yere inerler, yerden göğe çıkarlar. Bir halden başka bir hale girebilme özelliğine sahiptirler. Asla Allah’a asi olmazlar. Kendi aralarında mukarrepler ve peygamberler vardır. Meleklerin cümlesinin efdali şunlardır:

1- Cebrâil,

2- İsrâfil,

3- Mikâil,

4- Azrâil (as).

Herbirinin ayrı ayrı vazifeleri vardır.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Melekler Bir Kula Hayran Olursa Ne Olur?

2 Yorum

Kabe

Melekler bir kula hayran olursa, o kulun ameli yükseklere çıkarılır ve Mevlâ’nın rıza kapısına ulaştırılır. Burası büyük bir makamdır. Bunun alameti, şüpheli şeylerden sakınmak ve her an nefis muhasebesinde bulunmaktır. Çünkü insanlar Allahu Teâlâ’nın büyüklüğünü düşünseler, O’na asla isyan etmezler. 

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Abdülkadir Geylani (k.s)’den: Melekler Sana Ağlıyorlar

Yorum bırakın

yarına bırakmak

Vah sana ki, ömrün tükeniyor fakat senin haberin yok. Bu ahiretten kaçış ve hep dünyaya yöneliş böyle ne zamana kadar devam edecek? Yazık sana! Senin rızkını senden başkası asla yiyemez. Senin cennetteki veya cehennemdeki yerinde senden başkası asla mesken tutamaz. Hiç şüphe yok ki, şu halinle gaflet sana mâlik olmuş. Hevâi arzular seni esir etmiş. Bütün düşüncen, bütün himmet ve gayretin yemek, içmek, evlenmek, uyumak ve diğer emellerine nâil olmak üzerinde dolaşıyor. Helal haram demeden tıkıştırdıktan sonra, senin himmet ve gayretin, imansızlarla münafıkların himmet ve gayretlerinin aynıdır. Senin kalbinde ne hâkim ise dinin işte odur. Senin en başta gelen dinin kalbinde olandır.

Ey miskin! Kendine ağla. Şu perişan haline ağla. Mesela çocuğun ölürse adeta üzerine kıyamet kopuyor. Fakat dinin ölüyor, dininin esasları ayaklar altında çiğneniyor da sen hiç aldırış bile etmiyor, bu duruma hiç ağlamıyorsun. Sana müvekkel melekler, senin dininin esasları hususundaki bu hüsranını gördükçe sana ağlıyorlar..

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: