Besmele Okuyan Kişiye Müjdeler

Yorum bırakın

Rahman ve Rahim Allah (cc)

Besmeleye devam eden kişi Yüce Allah’ın emanında olur. Denizlerin sakin olması, rüzgarların durması, insanların felaketten kurtulması Besmele-i şerife devamla mümkün olur. Besmeleye devam eden kişinin Mizan’da çok ağır gelen sevabı olur. Peygamber (sav) Efendimiz, Besmele’ye devam edenin Allah’ın on dokuz zebani meleğinden emin olacağını, Münker ve Nekir meleklerinin suallerinin kolaylaşacağını, kabirden kalktığı zaman yüzünün ziyade beyazlaşacağını ve nurlanacağını, Sırat üzerinde kolaylıkla tanınacağını, Meydan-ı Arasat’ta mağfiret olunacağını müjdelemiştir. Peygamber (sav) Efendimiz Yüce Allah’a:

– Ya Rabbi, bu şeref sadece bana mı mahsus, diye sorduğunda:

– Hayır, hem sana hem de ümmetine şamildir, cevabını almıştır.

Hz. Osman (ra) Efendimiz diyor ki: “Ben Paygamber (sav)’in şöyle dediğini işittim:

“Besmele Yüce Allah’a o kadar yakınlık teşkil eder ki,sanki gözün siyahı ile beyazı gibi.” 

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar

Sevgisiz Ve Gönülsüz İrşad Olmaz

Yorum bırakın

Hz. Peygamber Aleyhissalâtü vesselâm: 

fincandaki çiçek

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin.” buyuruyor. (Müslim, c.2, Cihad 6-7 (1732-1733); Buhârî, ilim 12, Edeb 80)

Bu hadis-i şerifin başka bir rivayetinde “müjdeleyin” ifadesi yerinde “ısındırın” denilmiştir. Dinimiz İslam’ın bilgiden çok sevgiyle alakalı olduğu unutulmamalıdır. Sevgisiz ve gönülsüz irşad olmaz. Sevgisi, ızdırabı, çilesi ve fedakarlığı olmayan, Kur’ân ve İslam ahlakından mahrum olur.

Resûl-i Ekrem (sav):

“Cibril (Aleyhisselâm) bana kolaylaştırıcı olmamı emretti.” buyurmuştur. 

Bu emir, her Müslümanın şiarı olmalıdır.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

Recep Ayını Oruçlu Geçiremeyenlere Peygamber(s.a.v) Efendimizin Müjdesi

Yorum bırakın

pembeli

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdular:

“Recep Allah’ın ayıdır; şaban benim ayımdır; ramazan ise ümmetimin ayıdır.”

Rasûlullah (s.a.v) Efendimize soruldu:

“Ya Rasulallah, recep ayı için “Allah’ın ayı” diye anlatmanızın sebebi nedir?”

Şöyle buyurdular:

“Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda halkın kan dökmesine mâni vardır. Bu ayda Allahu Teâlâ peygamberlerinin tevbelerini kabul buyurmuştur. Allahu Teâlâ bu ayda peygamberlerini düşmanlarından korumuştur.

Bir kimse recep ayını oruçlu geçirir ise Allahu Teâlâ üç şeyi onun için gerekli kılar. Şöyle ki:

Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.

Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.

Büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.

Bu arada yaşlı biri kalktı, Rasûlullah (s.a.v) Efendimize halini şöyle anlattı:

Ya Rasulallah, ben recep ayının tümünü oruçlu geçiremem. Buna gücüm yetmez.

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdular:

“O halde ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın. Böyle yaptığın takdirde ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun.

Zira yapılan iyilikler on misli sevap getirir…”

Kaynak: Günyet’üt-Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

%d blogcu bunu beğendi: