Muharrem Ayı Orucu

2 Yorum

üç hurma

Muharrem ayında sünnet olan oruç bu ayın 9-10 ve 11. günlerinde tutulan oruçtur. Elbette isteyenler daha fazla oruç tutup sevaplarını artırabilirler.

Ramazan haricindeki aylarda cuma günü tek olarak oruç tutulmaz, ya perşembe ya da cumartesi günü ile birleştirilir.

Yarın (Perşembe) Muharremin 9. günü oluyor. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul ve makbul eylesin. Amin.

by ihyaca

Reklamlar

Zilhicce Ayında Yapılması Gereken İbadetler Hakkında Bilgi

Yorum bırakın

güller arasındaki Kuran

Zilhicce ayı hepimize hayırlı mübarek olsun. Yüce Rabbimiz tutulan oruçları, kılınan namazları ve diğer tüm ibadetleri indinde kabul ve makbul eylesin. 

Allah (cc) izin verirse Zilhicce orucu tutacak olanlar yarın itibariyle oruca başlayacaklar. Bu ayla ilgili gerekli bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Zilhicce Ayındaki İbadetler, Oruç, Tesbih, Arefe Namazı, Teşrik Tekbiri

Zilhicce Namazı

Zilhicce Ayının İlk On Gününü Değerlendirenlere Müjde Ve İkramlar

Allah’a emanet olunuz..

by ihyaca

Orucun Fazileti

Yorum bırakın

sabır

Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Oruç, (Allah’a isyan ve günahlardan korunmak suretiyle cehenneme karşı bir) kalkandır.” (Dârimî,c.1, Savm 50, h.1778; İbni Mâce, c.2, Oruç, h.1639)

Yine Resûlullah (sav) buyurdu ki:

“Her şeyin bir zekatı vardır, cesedin zekatı da oruçtur.”

“Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenâb-ı Hakk’ın bu husustaki sünneti şudur:) Ameller, en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allahu Teâlâ Hazretleri (bir hadis-i kudsîde) şöyle buyurmuştur: “Oruç bundan hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükafatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terk etti.”

“Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misdk kokusundan daha hoştur.”

“Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.” (Tirmizî, c.4, Cihâd 3, h.1624)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Orucu Bozmayan Şeyler

Yorum bırakın

hayırlı sahurlar

1- Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek, cinsi münasebette bulunmak. Yalnız oruçlu olduğunu hatırlayınca yeme içmeyi hemen bırakmalıdır. Eğer hatırlayıp da yeme içmeye devam ederse orucu bozulur. Birinin unutarak orucunu yediğini gören kimse şöyle hareket eder: Eğer orucu unutan şahıs güçlü kuvvetli biri ise hatırlatılır. Yok güçsüz, zayıf, yaşlı biri ise o takdirde herhangi bir şey söylemez. Bu unutma o zayıf kimseye Allah’ın bir ikramıdır diye düşünülür.

2- Kadının arzu edilen yerine bakarak veya düşünmek suretiyle şehvetle boşanmak.

3- İhtilam olmak.

4- Karısını öpmek.

5- Yıkanması gerektiğinde gece yıkanmayıp sabah olduktan sonra yıkanmak.

6- Ağzına gelen balgamı yutmak, kafasından burnuna gelen akıntıyı içine çekip yutmak.

7- Suya dalınca kulağına su kaçmak.

8- Kendi isteği olmadan boğazına duman girmek.

9- Boğazına toz girmek veya sinek kaçmak.

10- Ağzına aldığı ilacın tadı boğazına varmak.

11- Dişleri arasında sahurdan kalma nohut tanesinden küçük şeyi yutmak.

12- Ağzına aldığı susam tanesi kadar bir şeyi çiğneyip yok etmek ve boğazında tadını duymak. Dışarıdan aldığı bu şeyi çiğnemeden yutarsa oruç bozulur.

13- Kendi iradesi olmadan kusmak. Ağız dolusu da olsa orucu bozmaz.

14- Kendi isteği ile parmağını boğazına sokup azıcık kusmak, eğer ağız dolusu olursa oruç bozulur.

15- İstek dışında kendiliğinden gelen az kusuntunun yine istek dışında mideye gitmesi. Eğer bu kusuntu isteyerek geri yutulursa orucu bozar.

16- Kan aldırmak.

17- Sürme çekmek.

18- Bıyık yağlamak.

19- Kendi isteği ile dumansız koku koklamak.

20- Derinin gözeneklerinden bir şeyin girmesi orucu bozmaz.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Orucu Bozup Kaza Ve Keffaret Gerektiren Şeyler

Yorum bırakın

istanbulda camii

1- İsteyerek yemek içmek ve cinsi temasta bulunmak

2- İsteyerek ilaç almak

3- Ağzına giren yağmur, kar ve doluyu isteyerek yutmak

4- Çiğ et yemek

5- Pastırma yemek

6- Buğday tanesini yahut arpa tanesini yemek ve yutmak, tadını almak. Yalnız çiğnediği halde tadını almazsa orucu bozulmaz.

7- Dışarıdan ağzına aldığı susam tanesi veya benzeri bir şey yutmak,

8- Yemeyi adet edindiği bir çamuru yemek

9- Yemeyi adet edinmediği halde ilaç için kil ve çamur yemek

10- Azıcık tuz yemek

11- Kan aldırdıktan, yahut gıybet ettikten, yahut da şehvetle karısını öptükten sonra oruç bozuldu zannıyla orucu yemek

12- Sigara içmek, öd veya amber tütsülerinden gelen dumanı isteyerek içine çekmek

13- Enfiye çekmek.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: