Allah’ın (cc) Rahmeti

Yorum bırakın

aslan ailesi

Selmân-ı Fârisî (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki Allah, göklerle yeri yarattığı gün yüz rahmet yaratmıştır. Her rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne bir rahmet indirmiştir. İşte anne yavrusuna bununla şevkat eder. Vahşi hayvanlarla, kuşlar birbirlerine bununla acırlar. Kıyamet günü geldiği vakit, Allah, rahmetine bunu da ilave ederek (rahmetini tekrar yüze) tamamlayacaktır.” (Müslim, c.3, s.2109, Tevbe 21 (2753)

Allah’ın rahmeti elbette sayıyla beyan edildiği gibi değildir. Fakat bize tavsiye mahiyetinde olan rahmet, yüz gibi gösterilmekte ise de Allah’ın rahmeti ne biter, ne de tükenir. Kullarına yönelik olanın az, Allahu Teâlâ’nın nezdinde olanın çok olduğunu vurgulamak için böyle söylenmiştir.

Hz. Ömer (ra) anlatıyor:

“Resûlullah (sav)’e bir grup esir getirilmişti. İçlerinde bir kadın vardı, göğüsleri sütle dolu idi. Bu kadın (sağa sola) koşuyor, esirler arasında bir çocuk bulduğu zaman onu yakalayıp kucaklıyor, göğsüne bastırıyor ve emziriyordu. (Dikkatleri çeken bu manzara karşısında) Resûlullah (sav) efendimiz buyurdu ki:

“Bu kadının, çocuğunu ateşe atacağına kanaatiniz olur mu?”

Bizler: “Hayır!” diye cevap verince: “(Bilin ki), Allah’ın kullarına olan rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şevkatinden daha fazladır.” buyurdu. (Müslim, c.3, Tevbe 22 (2754); Buhâri, Edeb 18)

Hadis-i şerif müminin her halinde yalnız Allah’a teveccüh ve tevekkül etmesi gerektiğini işaret etmektedir.

Kaynak: Mift’ahu’t-Tevhid ve’t-Takvâ 

Reklamlar

Yedi Eve Allah’ın Rahmeti İnmez

Yorum bırakın

mavi beyaz ev

Rasûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurur ki:

“Yedi eve Allah’ın rahmeti inmez:

1- Evlenmek istemeyen dul kadın veya dul erkeklerin evlerine.

2- Birbirinin çağrısına yani davetlerine icabet etmeyen karı-kocaların evlerine.

3- Sarhoş edici içki bulunan evlere.

4- Ölen kişinin vasiyetinin yerine getirilmediği evlere.

5- Bırakılan emanete hainlik edilen evlere.

6- Zekata malik olunduğu halde zekat verilmeyen evlere.

7- Kocanın ya da kadının malına ihanet edilen evlere.” 

(İmâdü’l-İslam, s.169)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Allahu Teâlâ (c.c): Rahmetim Gazabımı Geçmiştir

Yorum bırakın

UPZZ1qgqxqho1_400

Hadis-i kutside Cenâb-ı Hak buyurur ki:

“Mümin kulum bana bazı meleklerimden daha sevimlidir.”

Hadis Kaynak: Mecmau’z-Zevâid, h. 267; Râmûzu’l-Ehâdis, s.329,h.4083

Allahu Teâlâ (c.c), mahlûkatı yarattığı vakit kendi nezdinde, arşın üstünde bulunan kitabına:

“Muhakkak benim rahmetim gazabıma galebe çalar. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir.” buyurmuştur. Şüphesiz Allah’ın yüz rahmeti vardır. İşte onlardan bir rahmet vardır ki, mahlûkat kendi aralarında birbirlerine onunla acırlar. Doksan dokuzu ise kıyamet günü içindir.

Kaynak: Miftâhu’t-Turuk

%d blogcu bunu beğendi: