Doğruluğu Kesin Olan Üç Şey

Yorum bırakın

flu güller

Doğruluğu kesin olan üç şey vardır:

1- Sadaka malı eksiltmez.

2- Bir kula eziyet edilir o da sabrederse, Allah (cc) o kişinin gücünü ve şerefini artırır.

3- Geçimini temin için dilencilik edenin Allah (cc) geçimini daraltır, fakirlik kapısını açar.

Bütün dünya ve ahiret işleri üç türlüdür:

1- Sence malum olan iyiliklerdir ki, bunları dosdoğru uygula.

2- Sence malum olan yanlışlar ve kötülüklerdir ki, bunlardan da şiddetle sakın.

3- Doğru veya yanlışlığı sence bilinmeyenlerdir ki, bunları da iyi bilen birisine sor. 

İşte hakiki müslim budur. Vesselam..

Allah’ım! Benim kalbime nur, dilime nur, ayağıma nur, gözüme nur, üstüme nur, altıma nur, sağıma nur, soluma nur, önüme nur, arkama nur, nefsime nur, bana büyük bir nur ihsan eyle. Amin..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Vakt-i İlahi

Reklamlar

Kabir Her Gün Yedi Defa İnsanlara Seslenir

Yorum bırakın

selam

Kabirlerinize hazırlanın. Kabir her gün yedi defa şöyle seslenir:

“Ey güçsüz olan Ademoğlu! Bana kavuşmadan önce kendine acı ki, ben de sana acıyayım. Ve buraya geldiğinde benden hüsn-ü kabul gör.”

Musafaha edin. Çünkü musafaha düşmanlığı giderir. Birbirinize hediye verin. Çünkü hediye kin ve hileyi giderir.

Sadaka verin. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Zira sadaka arız olacak bela ve hastalıkları önler. Amel ve sevaplarınızı çoğaltır.

İnsanın tevbe ettiği şu dört şeyle bilinir:

1- Dilini fuzuli sözden, gıybetten, yalandan alması ile,

2- Hiç kimseye kalbinde hased ve düşmanlık beslememesi ile, 

3- Kötü arkadaşlarından ayrılması ile,

4- Her an ölüme hazır olması ile. Geçmişte işlediği günahlara pişmanlık duyup nâdim (pişman) olmalı. Rabbının taatında çaba harcamalı.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Allah Uğruna Bir Zerre Ver,Önünde Bir Dağ Bulursun

Yorum bırakın

son pişmanlık

Hakk’a varmak arzusu kalbinde varsa, elinde bulunan dünya malından fakirlere ver. Sadaka vermek, fakirlere ihsan etmek, Hakk’la iş yapmaktır. Allahu Teâlâ, en büyük zengindir. Kime ihsan etmiyor, kimi süründürüyor? Kimi acından öldürüyor? Herkes istediği kadar alıyor. O’nun sofrası kullarının kabiliyetine göre açılır. İhtiyaçlar yeteri kadar giderilir. Allah uğruna bir zerre ver, önünde bir dağ bulursun. Bir damla su versen sana deniz verilir. Yeter ki verdiğinizi O’nun uğruna verin. Her istediğinizin mükafatını dünyada bulursunuz, öbür âlemde ise daha bol mükafat alırsınız.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Kabir Ehline Nasıl İyilik Yapılır?

4 Yorum

Kuran çeşitleri

Hz. Câbir (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kabir ehline yapılan (sadaka vermek, ruhlarına Kuran okumak gibi) iyilikten üstün hiçbir iyilik yoktur. Kabir ehlini ancak mümin olan ziyaret eder.”

Hadis Kaynak: Kenzu’l-Ummâl, h.42600; Râmûzu’l-Ehâdis, h.5764

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Ölmeden Önce Allah Yolunda Harcamak

Yorum bırakın

cömertlik

Birinize ölüm gelip de: “Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım! ” demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayın. Allah, süresi geldiği zaman hiçbir canı ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

Münâfikûn Sûresi, ayet 10-11

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryasından Nasihatler – 1

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: