Mümkün olur mu vusûl-i maksûde

Kılavuz olmasa inayet-i yâr

“Salik ömür boyunca şeyhine hizmet etse de şeyhin kendine verdiği lütuf himmetinin şükrünü eda edemez.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar