Ebû’d-Derdâ (ra)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Dikkat ediniz! Size amellerinizin en hayırlısını, melikiniz Allah katında en temizi (en çok beğenileni) ve derecelerinizi en çok yükselteni; sizin için altın ve gümüş infâk etmekten ve düşmanlarınızla karşılaşıp, onların boyunlarını vurmanızdan, onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından daha hayırlı olanı haber vereyim mi?”

“Evet, (haber ver ya Resûlallah!) dediler.

Buyurdu ki: “Allahu Teâlâ’yı zikretmektir.”

Muaz b. Cebel (ra): “Hiçbir şey Allah’ın azabından, zikrullahtan daha çok kurtarıcı değildir.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.5, Dua, h.3377; İbni Mâce, c.2, Edeb, h.3790; Müsned, c.5, s.239; Muvatt’a, c.1, Kur’ân 24.

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar