Kamil İnsan Her Vaadine Vefa Edip Asla Verdiği Sözden Caymaz

Yorum bırakın

kırmızı gül

Kamil insanın alametlerindendir ki, her vaadine vefa edip asla verdiği sözden caymaz, her nesneyi kendi yerine koyup adaletten dışarı çıkmaz.

Kendini yeren fakirse onu mahrum etmez. Böylece yeri geldiğinde öyle çok verir ki ve yedirir ki, onu gören müsrif sanır. Yerine göre de öyle az verir ki, onu bilmeyen görse cimriliğe hamledip ondan usanır. Halbuki o kamil, müsrif ve cimri değil, cömertlik kaynağıdır.

Bu kamil mürşidin güzel adeti şudur ki, Alemlerin Rabbinin marifet ve muhabbetini isteyip, kendi hizmet ve sohbetine rağbet ederek huzuruna gelen saliklere sohbetin başlangıcında din ilmini öğretip inançlarını düzeltir, şüphelerini giderir, karanlık noktaları açıklığa kavuşturup sünnet ve cemaat ehli mezhebine uygun hale getiriverir.

Sonra temizlik ve namaz işlerini tamamıyla öğretip tevhid, tevekkül, tefviz, tahammül, teslim, zühd ve rızayı anlatır ve sevdirir. Bu minval üzere sohbetle bir müddet gider. Salikin haline bakar. Eğer onu hak yoluna girmeye kabiliyetli bulursa, ona tevhid kelimesini telkin edip Allah’a yakın olanların yolunu güzelce gösterir ve sevdirir. Sebeplerin terkinde aynı zamanda ona malla yardım edip bütün engellerden her bakımdan onu koruyup gözetir.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Salik Meratib Kateder

Yorum bırakın

%d blogcu bunu beğendi: