Namazda Resûlullah (sav) Efendimize Selam Vermek

Yorum bırakın

Muhammedün Resûlullah (sav)

Allâme Şihab Ahmed el-Mekkî, Şerhu’l-Bâb adlı kitabında teşehhüd kelimelerinin manalarını açıklarken şöyle der:

“Esselâmü aleyke cümlesi ile Peygamber (sav) efendimize hitap edilmesinden maksat; namaz kılan ümmetinden Efendimizin haberdar olmasıdır. Böylece kıyamet günü, bu faziletli ibadetinden dolayı Peygamber (sav) efendimizin onun için şahitlik yapması mümkün olacaktır. Ayrıca Resûlullah’ın hazır olduğunun hatırlanması da huşuun artmasına vesiledir.”

Namaz içinde herhangi birine selam vermek namazı bozar. Ancak namazda Resûlullah (sav) efendimizin suretini göz önüne getirmek, o suretin sahibine selam vermek namazı bozmadığı gibi namazın gereklerindendir. Ayrıca bu durum varlığın ruhu ve Makam-ı Mahmud’un sahibi olan Hz. Fahr-i Âlem (sav)’in özelliklerindendir. Salat ve selamın en kamili ona, âline ve ashabına olsun.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Günahlara Kefaret Olan, Dereceleri Artıran, Tehlikeden Kurtaran Ve Tehlikeye Sürükleyen Üç Şey

Yorum bırakın

açık pencerenin önündeki vazodaki çiçekler

Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

“Üç şey günahlara kefaret olur, üç şey dereceleri artırır, üç şey tehlikelerden kurtarır, üç şey de tehlikeye sürükler:

Günahlara Kefaret Olanlar:

1- Soğuk zamanda abdesti eksiksiz almak.

2- Farz bir namazı kıldıktan sonra diğerini beklemek.

3- Cemaate giderken adımları çok çok atmak, çok kişilerle namaz kılmak.

Dereceleri Artıranlar:

1- Yemek yedirmek.

2- Selamı yaygın hale getirmek.

3- Geceleri insanlar uyurken namaz kılmak, Allah’ı zikretmek.

Tehlikeye Sürükleyenler:

1- Cimriliğe boyun eğmek.

2- Heva-yı arzulara mahkum olmak.

3- Kendi kendini beğenmek.

Tehlikeden Kurtaran Sıfatlar:

1- Sinirli ve sevinçli iken de adaletli olmak.

2- Zengin ve fakir iken de iktisada riayet etmek.

3- Gizli ve aşikar Allah’ı çok zikretmek.

Bu hallere devam edenler Allah’ın himayesindedirler. Kim de Allah’ın himayesinden uzak olursa onu yakalar, yüzükoyun cehennem ateşine atar. İnsan öldükten sonra amellerindeki niyetlerine göre ya mükafat, ya da ceza görecektir. Çünkü Allah vücutlara ve şekillere bakmaz, bilakis Allah (cc) kalplerdeki güzelliklere bakar.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

En Sevaplı Selam Nasıl Verilir?

Yorum bırakın

zarif pembe çiçek

İmrân b. Husayn (r.a)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki:

“Bir adam Peygamber (s.a.v)’e gelerek “Esselâmü aleyküm!” dedi. Allah Rasûlü (s.a.v) selamını aldı ve “On sevap aldı.” buyurdu. Başka bir adam geldi, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah!” şeklinde selam verdi. (Rasûlullah) onun da selamını aldı ve “Yirmi sevap aldı.” buyurdu. Başka bir adam geldi, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berakâtühû!” şeklinde selam verdi, (Allah Rasûlü, onun da) selamını aldı ve “Otuz sevap hâsıl oldu.” buyurdu.”

Hadis Kaynak: Dârimî, c.2, İsti’zan 12, s.588, h.2643

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

%d blogcu bunu beğendi: