Gerçekten Allah’tan Korkuyorsan Nefsine Uymayıp Muhalefet Et

Yorum bırakın

dağdaki mor çiçekler

Gerçekten Allah’tan korkuyorsan nefsine uymayıp muhalefet et. Haramları terk et. Şüpheli şeylerden uzak dur. Mahlûkata dayanma, onlara güvenip onlardan bir şey ümit etme. Olanların hepsini Allah’tan bil ki, gerçek manasıyla ehl-i tevhidden olabilesin.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar

Nimetlerin En Üstünü Hz. Allah’ı Tevhiddir

Yorum bırakın

Kuran ve tesbih

İşlediğin amel bir hardal tanesi kadar da olsa, bir taşın içinde yahut semada veya arzın bilinmedik bir yerinde bulunsa Allahu Azîmüşşân onu getirir, mizan koyar; iyi amellerinizin karşılığı olarak Hz. Allah rızasını ihsan eder; fena amellerinize ise cezasını musallat kılar.

Kişinin mükafat görmesi Allah’ın rahmetinden, ceza görmesi de Allah’ın adaletindendir. Nimetlerin en üstünü Hz. Allah’ı tevhiddir.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ 

Günde Yüz Defa Tevhid Çekenlerin Mükafatı / Hadis

2 Yorum

kalp ve anahtar

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurmuştur ki:

“Bir kul günde yüz defa Lâ ilâhe illallah derse Kıyamet gününde, Allah, onu yüzü ayın ön dördü gibi diriltir. Kişi için o gün onun amelinden daha üstün bir amel gösterilemez. Ancak onun gibi ya da daha fazla söyleyenler müstesna.”

Hadis Kaynak: Râmûzu’l-Ehâdis, h. 4358; Müsned, Beyhaki’den, Şuabul İman; Nesâî, Ebi Ya’le’den.

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Tevhid Tabibi / Celaleddin Ada

Yorum bırakın

 

Tevhid Tabibi

Yorum bırakın

 

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: