Hakiki Abdest İle Uzuvları Islatmanın Farkı

Yorum bırakın

kalp su

Her şeyin bir anahtarı olduğu gibi Hz. Allah’a yaklaşmanın da anahtarı vardır. Bu anahtar “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” kelamıdır. Bu anahtarı muhafaza etmenin yolu kelime-i tevhidi çokça tekrar etmektir. Allah’ı çok zikretmekle bu daha da sağlamlaştırılır. Zikrin devamı, güzelce alınan abdeste ve huzurla kılınan namaza bağlıdır. Abdest alan kişi ne yapacağının farkında olursa ribata sımsıkı sarılmış olur. Aksi halde abdesti abdest olmaktan çıkar. Sadece uzuvlarını ıslatmış olur. Böyle olunca ibadetten elde edilmek istenen maksat da hasıl olmaz.

Bazı ibadetler abdestin sıhhatine bağlıdır. Mesela tavaf sağlam abdeste muhtaçtır. Kâbe’nin etrafında abdestsiz dolaşmak cezayı gerektirir. Adabına uygun alınmayan abdestle yapılan tavaf ya da kılınan namaz değersizdir.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

ihyaca not: Abdest almadan ve seccade başında namaza durmadan evvel bir miktar Besmelesiz eûzü yani Eûzübillâhimineşşeytanirracîm demek; Allah’ın izniyle huzuru temin eder, vesveseyi ve aklımıza gelen muhtelif düşünceleri giderir..

Reklamlar

Akıldan Geçen İyi Ve Kötü Düşüncelerin Karşılığı Nedir?

Yorum bırakın

pembeli çiçek

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ, ümmetimi, içlerinden geçirdikleri fena şeylerle amel etmedikçe veya onu konuşmadıkça, o şey yüzünden hesaba çekmeyecektir.”

Hadis Kaynak: İbni Mâce,c.1,Talak 14,h.2040; Buhâr’i,c.6,s.169,Talak 11-2; Müslim,c.1,s.116,İman 201-202 (127); Nesâî,c.6,s.156,Talak 22h.3431-3432.

“Allahu Teâlâ Hazretleri meleklerine şöyle emreder:

Kulum kötü bir amel yapmak isteyince, onu yapmadıkça yazmayın. Yapınca, onu aleyhine bir günah olarak yazın. Eğer benim rızamı düşünerek terk etti ise bunu, onun lehine bir sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince, yapmasa bile, onu lehine bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa, en az on misli olmak üzere yediyüz misline kadar ona sevap yazın.”

Hadis Kaynak: Buhârî,Tevhid 35; Müslim,İman 203,205 (128-129)

Allahu Teâlâ bu ümmetin hatırından geçen kötülükleri günah saymamıştır. Hatırdan geçen şer bir şey işlenir veya dil ile söylenir ise; ancak o zaman günah sayılır Bu ilahi lütuf, bu ümmete mahsustur. Geçmiş ümmetler için böyle bir bağış yoktur. Onlar, hatırlarından geçen şerlerden dolayı da sorumlu sayılırlardı.

Hatırdan geçen kötü düşünceler; dil ile söylenmedikçe, vücudun tamamı veya organları ile işlenmedikçe, sadece kalpten geçmesi halinde günah sayılmaz.

Hadis, bir vesvese şeklinde insanın kalbine gelen geçici şeylerin günah sayılmadığını da ifade eder. İnsanın kendi istek ve iradesi ile hatırına getirip kalbinde kökleşmesine çalıştığı kötü niyetlerde ve duygularda israr eder ve bunu da kalbinden atmak istemezse, bu gayretkeşlik manevi sorumluluktur ve ahiret cezasını gerektirir.

Kaynak: Miftâhu’t-t-Tevhid ve’t-Takvâ

 

%d blogcu bunu beğendi: