Resûl-i Ekrem (sav) Efendimizin, Hz. Fatıma (r.anha) Validemizi Sakındırdığı Sekiz Büyük Günah

Yorum bırakın

zarif bir gül

Resûl-i Ekrem (sav), Fatıma (r.anha) validemize şöyle buyurmuştur:

“Ey kızım Fatıma, dünya malından ne istersen iste; fakat sen salih amel işlemezsen ben ahirette senin sıkıntılarından hiçbir şey gideremem. Yavrum, sekiz günahtan kaçın:

1- Şirk koşmaktan.

2- Büyü yapmaktan.

3- Kâhinlik etmekten.

4- Haksız yere adam öldürmekten.

5- Faiz alıp vermekten.

6- Yetim malı yemekten.

7- Harp meydanından kaçmaktan.

8- Müslüman kadına zina iftirasında bulunmaktan.”

Hadis Kaynak: Zübdetül Buhârî, c.2, s.534-535, Ömer Ziyaeddin Dağıstânî

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

 

Gıybet Zinadan Daha Şiddetlidir / Hadis

Yorum bırakın

flu art

Gıybet etmekten kaçın. Bir kimsenin gıybetini yaparsan onun günahı sana gelir, senin sevabın da ona gider. Gıybet etmek zina etmekten daha şiddetli günahtır. Zira Peygamberimiz (Sallallâhu aleyhi ve sellem):

Gıybet, zinadan daha şiddetlidir.” buyurmuşlardır.  (Kenzü’l-Ummal, h.8026)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Toplumu Felakete Sürükleyen Beş Günah, Hadis-i Şerif

Yorum bırakın

cuma duası

Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu:

“Beş şey var ki bunlarla imtihan edilir ve başınıza böyle bir musibet gelirse haliniz yaman olur. Ben, sizlerin böyle bir zamanda yaşamanızdan Allah’a sığınırım:

1- Bir toplumda zina açıktan yapılacak kadar ileri gitmişse, o toplumda geçmişinde olmayan hastalıklar sâri hale gelir.

2- Ölçü ve tartıyı noksan yaparlarsa mutlaka kendilerini kıtlık, şiddetli geçim sıkıntısı ve hakimin zulmü yakalar.

3- Zekata karşı çıkıp cimrilik yaparlarsa, mutlaka onlara gökten yağmur yağdırılmaz. Şayet, hayvanlar olmasaydı onlara hiç yağmur yağdırılmazdı.

4- Allah (c.c)’a ve Rasûlüne verdikleri sözü bozarlarsa, mutlaka onlara kendilerinden olmayan bir düşman musallat olur ve ellerindekinin bir kısmını alır.

5- Onların mesulleri Allah (c.c)’ın kitabı ile hükmetmezlerse, mutlaka aralarında anarşi ve çekişme baş gösterir.

Yüce Allah Kuran-ı Kerim’inde şöyle buyurur:

“Şüphesiz Allahu Teâlâ, cennet karşılığında müminlerden can ve mallarını satın aldı.” (Tevbe Sûresi, ayet 111)

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

%d blogcu bunu beğendi: