Namazlardan sonra yapılan dua ve zikrin sünnet olduğu hususunda alimler icma ettiler.Bu dua ve zikirler hakkında çok sayıda sahih hadis gelmiştir.Bunların bir kaçını zikredeceğiz:

***Rasûlullah(s.a.v) Efendimize:”Hangi dua daha çok makbuldür?”diye soruldu.

Buyurdular ki:”Gecenin ikinci yarısında ve farz namazların sonunda yapılandır.”

***İbni Abbas(r.a)diyor ki:”Rasûlullah(s.a.v)’ın namazının bittiğini(namazdan sonra söylediği)tekbirden anlardım.

***Yine İbni Abbas(r.a) şöyle dedi:

“Farz namazını bitirince insanların zikir ile seslerini yükseltmeleri Rasûlullah zamanında vardı.Bu sesleri duyduğum zaman,namazı bitirdiklerini anlardım.”

***Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Her kim namazlardan sonra şu esmayı on defa okursa,kırk milyon sevap kazanmış olur(Tirmizi):

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh,ilâhen vâhiden ehaden sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veleden ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

***Rasûlullah(s.a.v),sahâbe-i kirama,namazlardan sonra şu duayı çokça okumalarını tavsiye buyurmuştur:

Allâhümme innî zalemtü nefsî zulmen kesîran ve lâ yeğfiruz-zünûbe illâ ente fağfirlî mağfiraten min indike verhamnî inneke entel Ğafûrur-Rahîm.

Anlamı:Allah’ım!Şüphesiz ben kendi nefsime çok zulüm ettim.Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz.Katından(ikram olarak)bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet eyle.Şüphesiz,mağfiret ve merhamet edici sensin.)

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar