zemzem suyu içerken okunacak dualar

Zemzem suyu içildiği maksat içindir.

Zemzem suyunu içerken şu dua okunmalıdır:

Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâün min külli dâin.

Alimler ve ermişler,zemzem suyunu kendi büyük maksatları için içtiler ve maksatlarına erdiler.

Mağfirete ermek,hastalıktan şifa bulmak ve bunlara benzer bir gaye için içen kişi de şöyle desin:

Allâhümme innî eşrabühû müsteşfiyen bihî feşfinî.

Anlamı:Allah’ım!Onunla şifa isteyerek içiyorum,bana şifa ver.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar