şişedeki mesaj

Ey Cahil! Elindeki not defterini bırak. Buraya gel. Şurada benim huzurumda otur. Başını eğ ve dinle. İlim not defterlerinden değil, büyüklerin ağzından öğrenilir. İlim, bu not defterlerinden, süslü ve yapmacık sözlerden ve bütün varlıklardan geçenlerden ve yalnız Allah ile bir olanlardan öğrenilir.

Azîz ve Celîl olan Allah’ın yolunun hademeleri ile sohbet et, arkadaşlık ve dostluk et. Onların meclislerinde bulun. Onlar ki, herhangi bir hacet için Allah’ın kapısına gelmezler. Çünkü Allah’ın emirlerine uyup yerine getirmek, nehiylerinden kaçınmak ve kadere rıza göstermek onları öyle meşgul etmiştir ki, herhangi bir hacet için O’nun kapısına varmaya vakit bulamazlar. Allah’ın kendileri hakkındaki iradesi ve fiili ile hareket ederler. Allah’ın ne kendileri hakkındaki bir irade ve fiili için, ne de başkaları hakkındaki bir irade ve fiili için herhangi bir itirazları, bir çekişmeleri yoktur.Ne azda, ne çokta, ne yüksekte, ne de alçakta Allah’a herhangi bir itirazda bulunmazlar. O’nun irade ve fiiline daima baş eğerler, teslim olurlar..

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar